е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Никопол

Публично състезание 12-69 / 11.7.2019 г.

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ, С ПРЕДМЕТ: "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ПРОЕКТ "РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ В ОБЩИНА НИКОПОЛ""

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.6.2021 г.
Файлове актуални към: 21.6.2021 г.

Обявление за поръчка - Директива 2014/24/ЕС/ЗОП № 12-69 / 11.7.2019 г.

Публикувано на: 11.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление улици.pdf 21.6.2021 г.

Образци № 12-69 / 11.7.2019 г.

Публикувано на: 11.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 21.6.2021 г.

Образци № 12-69 / 11.7.2019 г.

Публикувано на: 11.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 образци.rar 21.6.2021 г.

Документация за участие № 12-69 / 11.7.2019 г.

Публикувано на: 11.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) tp.pdf 21.6.2021 г.

Документация за участие № 12-69 / 11.7.2019 г.

Публикувано на: 11.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документация.rar 21.6.2021 г.

Решения за откриване № 12-69 / 11.7.2019 г.

Публикувано на: 11.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение улици.pdf 21.6.2021 г.

Други документи № 12-69 / 30.8.2019 г.

Публикувано на: 30.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение.pdf 21.6.2021 г.

Протокол на комисия № 12-69 / 5.9.2019 г.

Публикувано на: 05.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 протоколи.rar 21.6.2021 г.

Решение за избор на изпълнител № 12-69 / 5.9.2019 г.

Публикувано на: 05.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение_001.pdf 21.6.2021 г.