е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Пазарни консултации ПК-1-2019 / 3.1.2019 г.

"Развитие на спортната инфраструктура чрез изграждане на стрийт фитнес площадка и комбинирано игрище в гр. Белослав, община Белослав"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 22.1.2021 г.
Файлове актуални към: 22.1.2021 г.

Документация за участие № / 3.1.2019 г.

Публикувано на: 03.01.2019 г.
Коментар: Образец на офрта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оферта_стрийт фитнес.docx 22.1.2021 г.

Документация за участие № / 3.1.2019 г.

Публикувано на: 03.01.2019 г.
Коментар: КСС
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КС Белослав стрийт фит..xlsx 22.1.2021 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП № / 3.1.2019 г.

Публикувано на: 03.01.2019 г.
Коментар: Обява за пазарни консултации
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обява_стрийт фитнес.pdf 22.1.2021 г.

Документация за участие № / 3.1.2019 г.

Публикувано на: 03.01.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) техническа спецификация_стрийт фитнес.pdf 22.1.2021 г.

Протокол от Комисия за рагзлеждане на постъпили оферти от участници № / 11.1.2019 г.

Публикувано на: 11.01.2019 г.
Коментар: Протокол на комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол от 11.01.2019_стрийт фитнес.pdf 22.1.2021 г.

Доклад от председател на комисия № / 11.1.2019 г.

Публикувано на: 11.01.2019 г.
Коментар: Доклад на председателя на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) доклад_стрийт фитнес.pdf 22.1.2021 г.

Решение № / 11.1.2019 г.

Публикувано на: 11.01.2019 г.
Коментар: Решение №1/11.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение 1 от 11.01.2019г_стрийт фитнес.pdf 22.1.2021 г.

Оферта на доставчик № / 11.1.2019 г.

Публикувано на: 11.01.2019 г.
Коментар: Оферта № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Балкански ООД_оферта_стрийт фитнес.pdf 22.1.2021 г.

Оферта на доставчик № / 11.1.2019 г.

Публикувано на: 11.01.2019 г.
Коментар: Оферта № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Надин - Желязков ЕООД_оферта_стрийт фитнес.pdf 22.1.2021 г.

Оферта на доставчик № / 11.1.2019 г.

Публикувано на: 11.01.2019 г.
Коментар: Оферта № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Навара ЕООД_оферта стрийт фитнес.pdf 22.1.2021 г.