е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брусарци

Публично състезание ЗОП-ПС-1 / 9.6.2020 г.

„Ремонт на техническа и социална инфраструктура на територията на Община Брусарци“ по десет обособени позиции"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 3.7.2020 г.
Файлове актуални към: 3.7.2020 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-1 / 5 / 2.6.2020 г.

Публикувано на: 02.06.2020 г.
Коментар: еЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 3.7.2020 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-1 / 1 / 9.6.2020 г.

Публикувано на: 09.06.2020 г.
Коментар: Указания
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Ukazania za uchastie.pdf 3.7.2020 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-1 / 2 / 9.6.2020 г.

Публикувано на: 09.06.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tehnicheska_specifikacia.pdf 3.7.2020 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-1 / 4 / 9.6.2020 г.

Публикувано на: 09.06.2020 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Proekt_na_dogovor.pdf 3.7.2020 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-1 / 6 / 9.6.2020 г.

Публикувано на: 09.06.2020 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Obrazci.rar 3.7.2020 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-1 / ПС-20 / I / 9.6.2020 г.

Публикувано на: 09.06.2020 г.
Коментар: Решение за откриване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПС-20-Решение за откриване на ПС-ремонти 2020.pdf 3.7.2020 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-1 / ПС-21 / II / 9.6.2020 г.

Публикувано на: 09.06.2020 г.
Коментар: Обявление за откриване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОБЯВЛЕНИЕ за ПС-ремонти по 10 об.поз..pdf 3.7.2020 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-1/ 3 / 9.6.2020 г.

Публикувано на: 09.06.2020 г.
Коментар: Методика за оценяване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Metodika.pdf 3.7.2020 г.