е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брусарци

Публично състезание ЗОП-ПС-1 / 9.6.2020 г.

„Ремонт на техническа и социална инфраструктура на територията на Община Брусарци“ по десет обособени позиции"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 5.1.2021 г.
Файлове актуални към: 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-1 / 5 / 2.6.2020 г.

Публикувано на: 02.06.2020 г.
Коментар: еЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-1 / 1 / 9.6.2020 г.

Публикувано на: 09.06.2020 г.
Коментар: Указания
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Ukazania za uchastie.pdf 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-1 / 2 / 9.6.2020 г.

Публикувано на: 09.06.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tehnicheska_specifikacia.pdf 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-1 / 4 / 9.6.2020 г.

Публикувано на: 09.06.2020 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Proekt_na_dogovor.pdf 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-1 / 6 / 9.6.2020 г.

Публикувано на: 09.06.2020 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Obrazci.rar 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-1 / ПС-20 / I / 9.6.2020 г.

Публикувано на: 09.06.2020 г.
Коментар: Решение за откриване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПС-20-Решение за откриване на ПС-ремонти 2020.pdf 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-1 / ПС-21 / II / 9.6.2020 г.

Публикувано на: 09.06.2020 г.
Коментар: Обявление за откриване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОБЯВЛЕНИЕ за ПС-ремонти по 10 об.поз..pdf 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-1/ 3 / 9.6.2020 г.

Публикувано на: 09.06.2020 г.
Коментар: Методика за оценяване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Metodika.pdf 5.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № ЗОП-ПС-1 / 7 / 2.7.2020 г.

Публикувано на: 02.07.2020 г.
Коментар: Протокол № 1 от работата на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_1_02.07.2020.pdf 5.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № ЗОП-ПС-1 / 8 / 15.7.2020 г.

Публикувано на: 15.07.2020 г.
Коментар: Протокол № 2 от работата на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_2_08.07.2020.pdf 5.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № ЗОП-ПС-1 / ПС-24/9 / 16.7.2020 г.

Публикувано на: 16.07.2020 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови предложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПС-24-Съобщение за отваряне на ценови оферти.pdf 5.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № ЗОП-ПС-1 / 10 / 21.7.2020 г.

Публикувано на: 21.07.2020 г.
Коментар: Протокол № 3 от работата на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_3_21.07.2020.pdf 5.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № ЗОП-ПС-1 / 12 / 22.7.2020 г.

Публикувано на: 22.07.2020 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПС-25-Решение за избор на изпълнител.pdf 5.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № ЗОП-ПС-1/ 11 / 22.7.2020 г.

Публикувано на: 22.07.2020 г.
Коментар: Протокол № 4-окончателен
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_181_4_ZOP (2).pdf 5.1.2021 г.

Договори за изпълнение № ЗОП-ПС-1 / 13 / 21.8.2020 г.

Публикувано на: 21.08.2020 г.
Коментар: Договор № 31
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор № 31-Ремонт ОПУИ в Община Брусарци.pdf 5.1.2021 г.