е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Обществена поръчка ОП-1 / 20.2.2017 г.

"Предоставяне на услуги на Община Бяла по предварително третиране на смесени битови отпадъци и "зелени" отпадъци, генерирани на територията на Община Бяла"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 27.2.2017 г.

Публикувано на: 27.02.2017 г.
Коментар: Решение № РД 0700-84 от 24.02.2017 г. Уникален номер на поръчката в РОП 00541-2017-0001
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 25.1.2021 г.

Обявление за обществена поръчка № 2 / 27.2.2017 г.

Публикувано на: 27.02.2017 г.
Коментар: Обявление за обществена поръчка с изх. № РД 2400-99 от 24.02.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.PDF 25.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 1.3.2017 г.

Публикувано на: 01.03.2017 г.
Коментар: Документация за участие, приложения за попълване и проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация за участие.zip 25.1.2021 г.

Обявление за отваряне на ценови предложения № 4 / 19.4.2017 г.

Публикувано на: 19.04.2017 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови предложения изх. № РД 9100 - 23/19.04.2017г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение ценови предложения.pdf 25.1.2021 г.

Протокол № 1 от дейността на комисията № 5 / 27.4.2017 г.

Публикувано на: 27.04.2017 г.
Коментар: Протокол № 1 от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 - 154 от 04.04.2017 г. на Заместник - Кмета на Община Бяла
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 25.1.2021 г.

Протокол № 2 от дейността на комисията № 6 / 27.4.2017 г.

Публикувано на: 27.04.2017 г.
Коментар: Протокол № 2 от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 - 154 от 04.04.2017 г. на Заместник - Кмета на Община Бяла
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 25.1.2021 г.

Протокол № 3 от дейността на комисията № 7 / 27.4.2017 г.

Публикувано на: 27.04.2017 г.
Коментар: Протокол № 3 от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 - 154 от 04.04.2017 г. на Заместник - Кмета на Община Бяла
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 3.pdf 25.1.2021 г.

Доклад на комисия № 8 / 27.4.2017 г.

Публикувано на: 27.04.2017 г.
Коментар: Доклад от 25.04.2017г. на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 - 154 от 04.04.2017 г. на Заместник - Кмета на Община Бяла
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад на комисия.pdf 25.1.2021 г.

Решение за определяне на изпълнител № 9 / 27.4.2017 г.

Публикувано на: 27.04.2017 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 207/27.04.2017г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за класиране.pdf 25.1.2021 г.

Договор № 10 / 25.5.2017 г.

Публикувано на: 25.05.2017 г.
Коментар: Договор рег. № 20-27/22.05.2017г. и приложения към него (Ценово предложение на изпълнитея; Техническо предложение на изпълнителя; техническа спецификация на възложителя)
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор и приложения.pdf 25.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № 11 / 25.5.2017 г.

Публикувано на: 25.05.2017 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.PDF 25.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 12 / 30.10.2018 г.

Публикувано на: 30.10.2018 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор изх. № РД 2400 - 649/30.10.2018г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор.pdf 25.1.2021 г.