е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка Д-19 / 10.10.2019 г.

"Доставка на техническо оборудване за нуждите на Община Лом по две обособени позиции: Обособена позиция №1: "Доставка на компютърна периферия" Обособена позиция №2: "Доставка на сървър"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 7.5.2021 г.
Файлове актуални към: 7.5.2021 г.

Документация за участие № 1 / 10.10.2019 г.

Публикувано на: 10.10.2019 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie_AOP_D_19_.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 2 / 10.10.2019 г.

Публикувано на: 10.10.2019 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie_D_19.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 3 / 10.10.2019 г.

Публикувано на: 10.10.2019 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentaciq_D_19_.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 4 / 10.10.2019 г.

Публикувано на: 10.10.2019 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 00_Obrazci_Lom_D_19.zip 7.5.2021 г.

Документация за участие № 5 / 10.10.2019 г.

Публикувано на: 10.10.2019 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 02_Proekt_dogovor_D_19.doc 7.5.2021 г.

Документация за участие № 6 / 10.10.2019 г.

Публикувано на: 10.10.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация ОП 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS_OP_1_D_19_.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 7 / 10.10.2019 г.

Публикувано на: 10.10.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS_OP_2_D_19_.pdf 7.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 8 / 1.11.2019 г.

Публикувано на: 01.11.2019 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови параметри
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Saobshtenie_ceni.pdf 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 6.11.2019 г.

Публикувано на: 06.11.2019 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 1 D19.pdf 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 6.11.2019 г.

Публикувано на: 06.11.2019 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 2 D19.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 11 / 6.11.2019 г.

Публикувано на: 06.11.2019 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie D19.pdf 7.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 12 / 25.11.2019 г.

Публикувано на: 25.11.2019 г.
Коментар: Договор 239
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dog 239 d19_.pdf 7.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 13 / 25.11.2019 г.

Публикувано на: 25.11.2019 г.
Коментар: Договор 240
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dog 240 d19_.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 14 / 25.11.2019 г.

Публикувано на: 25.11.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl_vazl_por_D_19.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 15 / 19.12.2019 г.

Публикувано на: 19.12.2019 г.
Коментар: Обявление за приключил договор ОП 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl_prikl_dog_OP_1_.pdf 7.5.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 16 / 19.12.2019 г.

Публикувано на: 19.12.2019 г.
Коментар: Обявление за приключил договор ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl_prikl_dog_OP_2_.pdf 7.5.2021 г.