е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП-23 / 13.1.2017 г.

"Инженеринг – изготвяне на инвестиционни проекти във фаза работен проект и изпълнение на СМР, съгласно одобрени работни проекти, включително упражняване на авторски надзор на публични административни сгради в град Карнобат, във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP001-2.001-0144 „Повишаване на енергийната ефективност на публични административни сгради в град Карнобат“ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г.”.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 22.1.2021 г.
Файлове актуални към: 22.1.2021 г.

Решение № 1. / 18.1.2017 г.

Публикувано на: 18.01.2017 г.
Коментар: Rehenie
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Rehenie.pdf 22.1.2021 г.

Обявление за поръчка № 2. / 18.1.2017 г.

Публикувано на: 18.01.2017 г.
Коментар: Obyavlenie
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obyavlenie.pdf 22.1.2021 г.

Документация за обществена поръчка № 3. / 18.1.2017 г.

Публикувано на: 18.01.2017 г.
Коментар: Dokumentaciya
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Documentacia.pdf 22.1.2021 г.

Образци № 4. / 18.1.2017 г.

Публикувано на: 18.01.2017 г.
Коментар: Obrazci
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci PAS.docx 22.1.2021 г.

Други документи № 5. / 18.1.2017 г.

Публикувано на: 18.01.2017 г.
Коментар: Drugi dokumenti
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Obsledvane_AS1.rar 22.1.2021 г.

Други документи № 6. / 18.1.2017 г.

Публикувано на: 18.01.2017 г.
Коментар: Drugi dokumenti
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Obsledvane_AS2.rar 22.1.2021 г.

Други документи № 7. / 18.1.2017 г.

Публикувано на: 18.01.2017 г.
Коментар: Drugi dokumenti
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Obsledvane_AS3.rar 22.1.2021 г.

Други документи № 8. / 18.1.2017 г.

Публикувано на: 18.01.2017 г.
Коментар: Drugi dokumenti
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Obsledvane_AS4.rar 22.1.2021 г.

Разяснения по условията на процедурата № 6. / 10.2.2017 г.

Публикувано на: 10.02.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqsneniq5.pdf 22.1.2021 г.

Други документи № 7.Решение за прекратяване в частта по обособена позиция № 1 / 1.3.2017 г.

Публикувано на: 01.03.2017 г.
Коментар: Reshenie
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie za prekratqvane OP 1.pdf 22.1.2021 г.

Обявление за поръчка № 8.Обявление за възложена поръчка / 20.3.2017 г.

Публикувано на: 20.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie za zuvlojena poruchka.pdf 22.1.2021 г.

Протокол № 9. Протокол No. 1 / 27.3.2017 г.

Публикувано на: 27.03.2017 г.
Коментар: Protokol
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol No.1.pdf 22.1.2021 г.

Съобщение до участници/кандидати № 10.Съобщение за отваряне на ценовите предложения / 23.5.2017 г.

Публикувано на: 23.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) saobshtenie-Ceni.pdf 22.1.2021 г.

Протокол № 11. Протокол 2 / 12.6.2017 г.

Публикувано на: 12.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 22.1.2021 г.

Протокол № 12.Протокол 3 / 12.6.2017 г.

Публикувано на: 12.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 3.pdf 22.1.2021 г.

Доклад № 13. Доклад / 12.6.2017 г.

Публикувано на: 12.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Doklad.pdf 22.1.2021 г.

Решение № 14.Решение / 16.6.2017 г.

Публикувано на: 16.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie-administrativni sgradi.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 17.Договор ОП 4 / 7.8.2017 г.

Публикувано на: 07.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 1.dog.Gradi.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 16.Договор ОП 3 / 8.8.2017 г.

Публикувано на: 08.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 2.dog.obedinenie 2017.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 15.Договор ОП 2 / 14.8.2017 г.

Публикувано на: 14.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 3.dog.partniori.pdf 22.1.2021 г.