е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка Д-3 / 26.3.2015 г.

"ДОСТАВКА, ЧРЕЗ ПОКУПКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ, ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ДЕТСКИ ЯСЛИ И СОЦИАЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ С ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОМ" по шест обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Месо и месни продукти, риба, яйца" Обособена позиция № 2: "Консерви, сухи бобови, зърнени" Обособена позиция № 3: "Пресни зеленчуци и плодове, клубеноплоди, кореноплоди" Обособена позиция № 4: "Мляко и млечни продукти, майонеза, маргарин" Обособена позиция № 5: "Хляб и хлебни изделия" Обособена позиция № 6: "Различни хранителни продукти" Участниците могат да подават оферта за една, няколко или всички обособени позиции.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.1.2021 г.
Файлове актуални към: 24.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 26.3.2015 г.

Публикувано на: 26.03.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 za_saita_Hrani_2015_new.zip 24.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 26.3.2015 г.

Публикувано на: 26.03.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение_открита_процедура_доставка_храни_2015.pdf 24.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 3 / 3.4.2015 г.

Публикувано на: 03.04.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснения от 03 04 2015 г..pdf 24.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 4 / 14.4.2015 г.

Публикувано на: 14.04.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqsnenie_2.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 27.5.2015 г.

Публикувано на: 27.05.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_1_27_05_2015.pdf 24.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 6 / 15.6.2015 г.

Публикувано на: 15.06.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение_отваряне цени - храни.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 23.6.2015 г.

Публикувано на: 23.06.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_2.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 23.6.2015 г.

Публикувано на: 23.06.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_3.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 23.6.2015 г.

Публикувано на: 23.06.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_4.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 23.6.2015 г.

Публикувано на: 23.06.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie_22.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 11 / 31.7.2015 г.

Публикувано на: 31.07.2015 г.
Коментар: За ОП 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_161_31 07 2015.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 12 / 31.7.2015 г.

Публикувано на: 31.07.2015 г.
Коментар: За ОП 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_162_31 07 2015.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 13 / 3.8.2015 г.

Публикувано на: 03.08.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_skl_dogovori_hrani_OP_1_OP_3.pdf 24.1.2021 г.

Гаранции № 14 / 3.8.2015 г.

Публикувано на: 03.08.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) info_garancii_2015.doc 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 15 / 10.8.2015 г.

Публикувано на: 10.08.2015 г.
Коментар: За ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor 163.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 16 / 10.8.2015 г.

Публикувано на: 10.08.2015 г.
Коментар: За ОП 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor 164.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 17 / 10.8.2015 г.

Публикувано на: 10.08.2015 г.
Коментар: За ОП 5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor 165.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 18 / 10.8.2015 г.

Публикувано на: 10.08.2015 г.
Коментар: За Оп 6
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor 166.pdf 24.1.2021 г.

Гаранции № 20 / 8.9.2015 г.

Публикувано на: 08.09.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) info_garancii_2015.doc 24.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 19 / 6.10.2015 г.

Публикувано на: 06.10.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) info_plashtaniq_po_dogovori_hrani_2015.xls 24.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 21 / 9.11.2015 г.

Публикувано на: 09.11.2015 г.
Коментар: по договор 161
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_161_31.07.2015.docx 24.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 22 / 9.11.2015 г.

Публикувано на: 09.11.2015 г.
Коментар: по договор 162
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_162_31.07.2015.docx 24.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 23 / 9.11.2015 г.

Публикувано на: 09.11.2015 г.
Коментар: по договор 163
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_163_07.08.2015.docx 24.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 24 / 10.11.2015 г.

Публикувано на: 10.11.2015 г.
Коментар: по договор 164
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_164_07.08.2015.docx 24.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 25 / 10.11.2015 г.

Публикувано на: 10.11.2015 г.
Коментар: по договор 165
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_165_07.08.2015.docx 24.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 26 / 10.11.2015 г.

Публикувано на: 10.11.2015 г.
Коментар: по договор 166
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_166_07.08.2015.docx 24.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 27 / 29.12.2015 г.

Публикувано на: 29.12.2015 г.
Коментар: договор 161 за м. 11
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_161_31.07.2015.docx 24.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 28 / 29.12.2015 г.

Публикувано на: 29.12.2015 г.
Коментар: договор 162 за м. 11
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_162_31.07.2015.docx 24.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 29 / 29.12.2015 г.

Публикувано на: 29.12.2015 г.
Коментар: договор 163 за м. 11
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_163_07.08.2015.docx 24.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 30 / 29.12.2015 г.

Публикувано на: 29.12.2015 г.
Коментар: договор 164 за м. 11
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_164_07.08.2015.docx 24.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 31 / 29.12.2015 г.

Публикувано на: 29.12.2015 г.
Коментар: договор 165 за м. 11
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_165_07.08.2015.docx 24.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 32 / 29.12.2015 г.

Публикувано на: 29.12.2015 г.
Коментар: договор 166 за м. 11
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_166_07.08.2015.docx 24.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 33 / 15.1.2016 г.

Публикувано на: 15.01.2016 г.
Коментар: 166
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_166_07.08.2015.docx 24.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 34 / 15.1.2016 г.

Публикувано на: 15.01.2016 г.
Коментар: 165
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_165_07.08.2015.docx 24.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 35 / 15.1.2016 г.

Публикувано на: 15.01.2016 г.
Коментар: 164
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_164_07.08.2015.docx 24.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 36 / 15.1.2016 г.

Публикувано на: 15.01.2016 г.
Коментар: 163
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_163_07.08.2015.docx 24.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 37 / 15.1.2016 г.

Публикувано на: 15.01.2016 г.
Коментар: 162
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_162_31.07.2015.docx 24.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 38 / 15.1.2016 г.

Публикувано на: 15.01.2016 г.
Коментар: 161
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_161_31.07.2015.docx 24.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 39 / 2.2.2016 г.

Публикувано на: 02.02.2016 г.
Коментар: 161 за м. 01
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_161_31.07.2015.docx 24.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 40 / 2.2.2016 г.

Публикувано на: 02.02.2016 г.
Коментар: 162 за м. 01
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_162_31.07.2015.docx 24.1.2021 г.

Други документи № 41 / 2.2.2016 г.

Публикувано на: 02.02.2016 г.
Коментар: 163 за м. 01
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_163_07.08.2015.docx 24.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 42 / 2.2.2016 г.

Публикувано на: 02.02.2016 г.
Коментар: 164 за м. 01
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_164_07.08.2015.docx 24.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 43 / 2.2.2016 г.

Публикувано на: 02.02.2016 г.
Коментар: 165 за м. 01
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_165_07.08.2015.docx 24.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 44 / 2.2.2016 г.

Публикувано на: 02.02.2016 г.
Коментар: 166 за м. 01
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_166_07.08.2015.docx 24.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 45 / 26.2.2016 г.

Публикувано на: 26.02.2016 г.
Коментар: 161 за м. 02
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_161_31.07.2015.docx 24.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 46 / 26.2.2016 г.

Публикувано на: 26.02.2016 г.
Коментар: 162 за м. 02
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_162_31.07.2015.docx 24.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 47 / 26.2.2016 г.

Публикувано на: 26.02.2016 г.
Коментар: 163 за м. 02
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_163_07.08.2015.docx 24.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 48 / 26.2.2016 г.

Публикувано на: 26.02.2016 г.
Коментар: 164 за м. 02
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_164_07.08.2015.docx 24.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 49 / 26.2.2016 г.

Публикувано на: 26.02.2016 г.
Коментар: 165 за м. 02
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_165_07.08.2015.docx 24.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 50 / 26.2.2016 г.

Публикувано на: 26.02.2016 г.
Коментар: 166 за м. 02
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_166_07.08.2015.docx 24.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 51 / 31.3.2016 г.

Публикувано на: 31.03.2016 г.
Коментар: 161 за м. 03
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_161_31.07.2015.docx 24.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 52 / 31.3.2016 г.

Публикувано на: 31.03.2016 г.
Коментар: 162 за м. 03
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_162_31.07.2015.docx 24.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 53 / 31.3.2016 г.

Публикувано на: 31.03.2016 г.
Коментар: 163 за м. 03
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_163_07.08.2015.docx 24.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 54 / 31.3.2016 г.

Публикувано на: 31.03.2016 г.
Коментар: 164 за м. 03
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_164_07.08.2015.docx 24.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 55 / 31.3.2016 г.

Публикувано на: 31.03.2016 г.
Коментар: 165 за м. 03
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_165_07.08.2015.docx 24.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 56 / 31.3.2016 г.

Публикувано на: 31.03.2016 г.
Коментар: 166 за м. 03
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_166_07.08.2015.docx 24.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 57 / 2.5.2016 г.

Публикувано на: 02.05.2016 г.
Коментар: 161 за м. 04
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_161_31.07.2015.docx 24.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 58 / 2.5.2016 г.

Публикувано на: 02.05.2016 г.
Коментар: 162 за м. 04
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_162_31.07.2015.docx 24.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 59 / 2.5.2016 г.

Публикувано на: 02.05.2016 г.
Коментар: 163 за м. 04
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_163_07.08.2015.docx 24.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 60 / 2.5.2016 г.

Публикувано на: 02.05.2016 г.
Коментар: 164 за м. 04
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_164_07.08.2015.docx 24.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 61 / 2.5.2016 г.

Публикувано на: 02.05.2016 г.
Коментар: 165 за м. 04
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_165_07.08.2015.docx 24.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 62 / 2.5.2016 г.

Публикувано на: 02.05.2016 г.
Коментар: 166 за м. 04
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_166_07.08.2015.docx 24.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 63 / 1.6.2016 г.

Публикувано на: 01.06.2016 г.
Коментар: 161 за м. 05
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_161_31.07.2015.docx 24.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 64 / 1.6.2016 г.

Публикувано на: 01.06.2016 г.
Коментар: 162 за м. 05
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_162_31.07.2015.docx 24.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 65 / 1.6.2016 г.

Публикувано на: 01.06.2016 г.
Коментар: 163 за м. 05
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_163_07.08.2015.docx 24.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 66 / 1.6.2016 г.

Публикувано на: 01.06.2016 г.
Коментар: 164 за м. 05
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_164_07.08.2015.docx 24.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 67 / 1.6.2016 г.

Публикувано на: 01.06.2016 г.
Коментар: 165 за м. 05
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_165_07.08.2015.docx 24.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 68 / 1.6.2016 г.

Публикувано на: 01.06.2016 г.
Коментар: 166 за м. 05
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_166_07.08.2015.docx 24.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 69 / 10.6.2016 г.

Публикувано на: 10.06.2016 г.
Коментар: 161 за м. 05
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_161_31.07.2015.docx 24.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 70 / 10.6.2016 г.

Публикувано на: 10.06.2016 г.
Коментар: 162 за м. 05
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_162_31.07.2015.docx 24.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 71 / 10.6.2016 г.

Публикувано на: 10.06.2016 г.
Коментар: 163 за м. 05
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_163_07.08.2015.docx 24.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 72 / 10.6.2016 г.

Публикувано на: 10.06.2016 г.
Коментар: 164 за м. 05
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_164_07.08.2015.docx 24.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 73 / 10.6.2016 г.

Публикувано на: 10.06.2016 г.
Коментар: 165 за м. 05
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_165_07.08.2015.docx 24.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 74 / 10.6.2016 г.

Публикувано на: 10.06.2016 г.
Коментар: 166 за м. 05
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_166_07.08.2015.docx 24.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 75 / 28.6.2016 г.

Публикувано на: 28.06.2016 г.
Коментар: 163 за м. 05
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_163_07.08.2015.docx 24.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 76 / 28.6.2016 г.

Публикувано на: 28.06.2016 г.
Коментар: 165 за м.05
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_165_07.08.2015.docx 24.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 77 / 28.6.2016 г.

Публикувано на: 28.06.2016 г.
Коментар: 166 за м. 05
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_166_07.08.2015.docx 24.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 78 / 31.8.2016 г.

Публикувано на: 31.08.2016 г.
Коментар: 161 за м. 06,07,08
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_161_31.07.2015.docx 24.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 79 / 31.8.2016 г.

Публикувано на: 31.08.2016 г.
Коментар: 162 за м. 06,07,08
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_162_31.07.2015.docx 24.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 80 / 31.8.2016 г.

Публикувано на: 31.08.2016 г.
Коментар: 163 за м. 06,07,08
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_163_07.08.2015.docx 24.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 81 / 31.8.2016 г.

Публикувано на: 31.08.2016 г.
Коментар: 164 за м. 06,07,08
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_164_07.08.2015.docx 24.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 82 / 31.8.2016 г.

Публикувано на: 31.08.2016 г.
Коментар: 165 за м. 06,07,08
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_165_07.08.2015.docx 24.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 83 / 31.8.2016 г.

Публикувано на: 31.08.2016 г.
Коментар: 166 за м. 06,07,08
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_166_07.08.2015.docx 24.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 84 / 12.10.2016 г.

Публикувано на: 12.10.2016 г.
Коментар: 161 за м. 09
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_161_31.07.2015.docx 24.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 85 / 12.10.2016 г.

Публикувано на: 12.10.2016 г.
Коментар: 162 за м. 09
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_162_31.07.2015.docx 24.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 86 / 12.10.2016 г.

Публикувано на: 12.10.2016 г.
Коментар: 163 за м. 09
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_163_07.08.2015.docx 24.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 87 / 12.10.2016 г.

Публикувано на: 12.10.2016 г.
Коментар: 164 за м. 09
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_164_07.08.2015.docx 24.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 88 / 12.10.2016 г.

Публикувано на: 12.10.2016 г.
Коментар: 165 за м. 09
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_165_07.08.2015.docx 24.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 89 / 12.10.2016 г.

Публикувано на: 12.10.2016 г.
Коментар: 166 за м. 09
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_166_07.08.2015.docx 24.1.2021 г.

Други документи № 90 / 12.12.2016 г.

Публикувано на: 12.12.2016 г.
Коментар: Информация за изпълнен договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izp_dog_op 1.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 91 / 12.12.2016 г.

Публикувано на: 12.12.2016 г.
Коментар: Информация за изпълнен договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izp_dog_op 2.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 92 / 12.12.2016 г.

Публикувано на: 12.12.2016 г.
Коментар: Информация за изпълнен договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izp_dog_op 3.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 93 / 12.12.2016 г.

Публикувано на: 12.12.2016 г.
Коментар: Информация за изпълнен договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izp_dog_op 4.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 94 / 12.12.2016 г.

Публикувано на: 12.12.2016 г.
Коментар: Информация за изпълнен договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izp_dog_op 5.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 95 / 12.12.2016 г.

Публикувано на: 12.12.2016 г.
Коментар: Информация за изпълнен договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izp_dog_op 6.pdf 24.1.2021 г.