е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка У-43 / 28.9.2017 г.

"Строителен надзор съгласно чл. 168 от ЗУТ и инвеститорски контрол във връзка с реализацията на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Лом по обособени позиции: Обособена позиция № 1 "Многофамилна жилищна сграда - сдружение на собствениците "ПЕЛИСТЪР" № 15, с административен адрес гр. Лом, ул. "Пелистър" № 15, бл. 4-2, вх. А, вх. Б и вх. В"; Обособена позиция № 2 "Многофамилна жилищна сграда - сдружение на собствениците "СТРОИТЕЛ", с административен адрес гр. Лом, ул. "Славянска" № 53а, вх. А и вх. Б"; Обособена позиция № 3 "Многофамилна жилищна сграда - сдружение на собствениците "ДУНАВ", с административен адрес гр. Лом, ул. "Неофит Бозвели" № 66, вх. А и вх. Б"; Обособена позиция № 4 "Многофамилна жилищна сграда - сдружение на собствениците "МЕЧТА, с административен адрес гр. Лом, ул. "Дядо Цеко Войвода" № 45 вх. А, вх. Б и вх. В"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Документация за участие № 1 / 28.9.2017 г.

Публикувано на: 28.09.2017 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 2 / 28.9.2017 г.

Публикувано на: 28.09.2017 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvlenie.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 3 / 28.9.2017 г.

Публикувано на: 28.09.2017 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dokumentaciq.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 4 / 28.9.2017 г.

Публикувано на: 28.09.2017 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 obraztsi.zip 30.7.2021 г.

Документация за участие № 5 / 28.9.2017 г.

Публикувано на: 28.09.2017 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 6 / 23.10.2017 г.

Публикувано на: 23.10.2017 г.
Коментар: Решение за прекратяване на ОП № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie za prekratqvane.pdf 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 24.10.2017 г.

Публикувано на: 24.10.2017 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1.pdf 30.7.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 8 / 20.11.2017 г.

Публикувано на: 20.11.2017 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови предложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Saobshtenie ceni.pdf 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 18.1.2018 г.

Публикувано на: 18.01.2018 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 2.pdf 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 18.1.2018 г.

Публикувано на: 18.01.2018 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 3.pdf 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 11 / 18.1.2018 г.

Публикувано на: 18.01.2018 г.
Коментар: Протокол 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 4.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 12 / 18.1.2018 г.

Публикувано на: 18.01.2018 г.
Коментар: Решение 5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie 5.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 13 / 19.4.2018 г.

Публикувано на: 19.04.2018 г.
Коментар: Договор 76
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 75.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 14 / 19.4.2018 г.

Публикувано на: 19.04.2018 г.
Коментар: Договор 77
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 76.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 15 / 19.4.2018 г.

Публикувано на: 19.04.2018 г.
Коментар: Договор 78
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 77.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 16 / 19.4.2018 г.

Публикувано на: 19.04.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obavlenie u-43.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 17 / 18.9.2019 г.

Публикувано на: 18.09.2019 г.
Коментар: Обявление за приключил договор ОП 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie_prikl_dogovor_U_43_.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 18 / 20.11.2019 г.

Публикувано на: 20.11.2019 г.
Коментар: Обявление за приключил договор ОП 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie_prikl_dogovor_U_43_.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 19 / 13.4.2020 г.

Публикувано на: 13.04.2020 г.
Коментар: Обявление за приключил договор ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) u43-2017.pdf 30.7.2021 г.