е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Угърчин

Обществена поръчка 00340-2017-0007 / 27.9.2017 г.

"Зимно поддържане на общински пътища в Община Угърчин и снегопочистване на уличната мрежа в община Угърчин за сезон 2017 - 2018 г." по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: "Зимно поддържане на общинските пътища в Община Угърчин" Обособена позиция №2: "Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа на територията на община Угърчин, включително зимно поддържане на платната за движение на Републиканските пътища в границите на гр. Угърчин - ул. "Васил Левски", ул. "Христо Ботев" и ул. "Плевен"

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333530313034
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Решение за откриване и обявление на ОП № 1 / 27.9.2017 г.

Публикувано на: 27.09.2017 г.
Коментар: Решение №1027 от 27.09.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie_zimno.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за обществена поръчка № 2 / 27.9.2017 г.

Публикувано на: 27.09.2017 г.
Коментар: Обявление №807081 от 27.09.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Objvlenie_zimno.pdf 16.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 27.9.2017 г.

Публикувано на: 27.09.2017 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentacia_Ugarchin_Zimno_Publ.docx 16.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 19.10.2017 г.

Публикувано на: 19.10.2017 г.
Коментар: Съобщение цени
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение цени.pdf 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 24.10.2017 г.

Публикувано на: 24.10.2017 г.
Коментар: Протокол №1/19.10.2017
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №1_19.10.2017.pdf 16.1.2021 г.

Решение за определяне на изпълнител № / 24.10.2017 г.

Публикувано на: 24.10.2017 г.
Коментар: Решение №1121/24.10.2017
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение №1121_24.10.2017.pdf 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 24.10.2017 г.

Публикувано на: 24.10.2017 г.
Коментар: Протокол №2/24.10.2017
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №2_24.10.2017.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 15.11.2017 г.

Публикувано на: 15.11.2017 г.
Коментар: Договор ОП1 №42-114_13.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП1 №42-114_13.11.2017.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 15.11.2017 г.

Публикувано на: 15.11.2017 г.
Коментар: Договор ОП 2 №43-114_13.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП2 №43-114_13.11.2017.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № / 15.11.2017 г.

Публикувано на: 15.11.2017 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка №815109_15.11.2017 г
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление възложена поръчка №815109_15.11.2017 г..pdf 16.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор за общестена поръчка № / 3.5.2018 г.

Публикувано на: 03.05.2018 г.
Коментар: Обявление за приключил договор №42-114_13.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление приключил договор №42-114_13.11.2017 г.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор за общестена поръчка № / 3.5.2018 г.

Публикувано на: 03.05.2018 г.
Коментар: Обявление за приключил договор №43-114_13.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление приключил договор №43-114_13.11.2017 г..pdf 16.1.2021 г.