е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сухиндол

Обществена поръчка ОП-2 / 27.3.2020 г.

Укрепване и възстановяване на път VTR-2206 от км 5+000 до км 5+500 и определяне територия за геозащитни дейности в свлачищен район VTR32.70295.01", землище гр. Сухиндол“

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 8.8.2020 г.
Файлове актуални към: 8.8.2020 г.

Други документи № / 27.2.2020 г.

Публикувано на: 27.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Работен проект за ОП 2.1.rar 8.8.2020 г.

Документация за участие № / 27.3.2020 г.

Публикувано на: 27.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dokumentacia.rar 8.8.2020 г.

Решение за откриване на процедура № / 27.3.2020 г.

Публикувано на: 27.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Rechenie.pdf 8.8.2020 г.

Обявление № / 27.3.2020 г.

Публикувано на: 27.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obiavlenie.pdf 8.8.2020 г.

Други документи № / 27.3.2020 г.

Публикувано на: 27.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Работен проект за ОП1.rar 8.8.2020 г.

Други документи № / 27.3.2020 г.

Публикувано на: 27.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Работен проект за ОП 2.2.rar 8.8.2020 г.

Решение за откриване на процедура № / 15.4.2020 г.

Публикувано на: 15.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Rech udalj srok.pdf 8.8.2020 г.

Протоколи и доклад № / 29.6.2020 г.

Публикувано на: 29.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол - 1.pdf 8.8.2020 г.