е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - НП Пирин

Обществена поръчка проект ОПП-9

Определяне на основните видове насекомни вредители, определяне на точки /площадки/ за обследване, залагане на точките, отчитане на данните и анализ на резултатите от теренните наблюдения, както и закупуване на феромонови уловки, вкл. съпътстващите ги дейности

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.1.2021 г.
Файлове актуални към: 24.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 14.1.2019 г.

Публикувано на: 14.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение насекомни вредители.pdf 24.1.2021 г.

Обявление за поръчка № 2 / 14.1.2019 г.

Публикувано на: 14.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление насекомни вредители.pdf 24.1.2021 г.

Документи по чл.44 от ЗОП № 3 / 14.1.2019 г.

Публикувано на: 14.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор.pdf 24.1.2021 г.

Документи по чл.44 от ЗОП № 4 / 14.1.2019 г.

Публикувано на: 14.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ППпротоколк.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 15.1.2019 г.

Публикувано на: 15.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TD_Feromonovi_PARK_PIRIN 03.01.doc 24.1.2021 г.

ЕЕДОП № 6 / 15.1.2019 г.

Публикувано на: 15.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 24.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 7 / 26.2.2019 г.

Публикувано на: 26.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за отваряне на ценови оферти 2.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 18.3.2019 г.

Публикувано на: 18.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ 1 насекомни вредители.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 18.3.2019 г.

Публикувано на: 18.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2 насекомни вредители.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 18.3.2019 г.

Публикувано на: 18.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3 насекомни вредители.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 11 / 18.3.2019 г.

Публикувано на: 18.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) доклад комисия за определяне на основните видове насекимни вредители 18.03..pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 12 / 18.3.2019 г.

Публикувано на: 18.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за класиране на участници насекомни вредители.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 13 / 25.4.2019 г.

Публикувано на: 25.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор.pdf 24.1.2021 г.

Обявление за поръчка № 14 / 25.4.2019 г.

Публикувано на: 25.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 24.1.2021 г.