е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Угърчин

Обществена поръчка 1272 / 5.12.2017 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП "Извършване на обществен превоз на пътници по автобусните линии от утвърдената общинска транспортна схема по 3/три/ обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: "Автобусна линия: Угърчин - Сопот - Славщица - Лесидрен - Кирчево - Сопот - Угърчин" ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: "Автобусна линия: Угърчин - Катунец - Каленик - Орляне - Драгана - Угърчин" ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3: "Автобусна линия: Угърчин - Микре - Голец - Угърчин"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.1.2021 г.
Файлове актуални към: 21.1.2021 г.

Обява по чл.20, ал.3 от ЗОП № / 5.12.2017 г.

Публикувано на: 05.12.2017 г.
Стойност: 64 000,00 лв.
Коментар: ОБЯВА ПО ЧЛ.20, АЛ.3, Т.2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОБЯВА ПО ЧЛ.20, АЛ.3, Т.2.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 5.12.2017 г.

Публикувано на: 05.12.2017 г.
Коментар: ДОКУМЕНТАЦИЯ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДОКУМЕНТАЦИЯ КЪМ ОБЯВА.pdf 21.1.2021 г.

Образци за обществени поръчки по чл.20, ал.3 от ЗОП № / 5.12.2017 г.

Публикувано на: 05.12.2017 г.
Коментар: ОБРАЗЦИ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci.docx 21.1.2021 г.

Заповед за удължаване срок (на осн. чл.188, ал.2 от ЗОП) № 1342/ 13.12.2017 г. / 13.12.2017 г.

Публикувано на: 13.12.2017 г.
Коментар: Заповед за удължаване срок на осн. чл.188 ал.2 и 3 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Заповед срок.pdf 21.1.2021 г.

Информация АОП - удължаване срок № 9071489/13.12.2017 г. / 13.12.2017 г.

Публикувано на: 13.12.2017 г.
Коментар: Информация по чл.188, ал.2 от ЗОП - срок
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация по чл.188, ал.2 от ЗОП - срок.pdf 21.1.2021 г.

Решение (съобщение) за прекратяване № 7021/19.12.2017 г. / 19.12.2017 г.

Публикувано на: 19.12.2017 г.
Коментар: Съобщение прекратяване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение прекратяване.pdf 21.1.2021 г.