е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - НП Пирин

Обществена поръчка проект ОПП-3

„Доставка на високо-проходими УТВ (тип работни) с прикачено противопожарно оборудване и високо-проходими мотоциклети“

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.1.2021 г.
Файлове актуални към: 24.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 26.11.2018 г.

Публикувано на: 26.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за Доставка на УТВ.pdf 24.1.2021 г.

Обявление за поръчка № 2 / 26.11.2018 г.

Публикувано на: 26.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление Доставка на УТВ.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 26.11.2018 г.

Публикувано на: 26.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TD_utv i Motocikleti_PARK_PIRIN_final.doc 24.1.2021 г.

Документи по чл.44 от ЗОП № 4 / 26.11.2018 г.

Публикувано на: 26.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор.pdf 24.1.2021 г.

Документи по чл.44 от ЗОП № 5 / 26.11.2018 г.

Публикувано на: 26.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приемо-предавателен протокол за документи УТВ.pdf 24.1.2021 г.

ЕЕДОП № 6 / 26.11.2018 г.

Публикувано на: 26.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request (1).zip 24.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 7 / 13.12.2018 г.

Публикувано на: 13.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснения.pdf 24.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 8 / 19.12.2018 г.

Публикувано на: 19.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснение №2 УТВ.pdf 24.1.2021 г.

Протокол № 9 / 29.1.2019 г.

Публикувано на: 29.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 24.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 10 / 19.3.2019 г.

Публикувано на: 19.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение - Доставка на високо - проходими УТВ.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 11 / 25.3.2019 г.

Публикувано на: 25.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад доставка на УТВ.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 12 / 25.3.2019 г.

Публикувано на: 25.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение - доставка на високо - проходими УТВ.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 13 / 25.3.2019 г.

Публикувано на: 25.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 14 / 25.3.2019 г.

Публикувано на: 25.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 15 / 25.3.2019 г.

Публикувано на: 25.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3.pdf 24.1.2021 г.

Обявление за поръчка № 16 / 16.5.2019 г.

Публикувано на: 16.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление - Доставка на високо-проходимо УТВ.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 17 / 16.5.2019 г.

Публикувано на: 16.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за Доставка на високо-проходимо УТВ.pdf 24.1.2021 г.

Обявление за приключен договор № 18 / 4.2.2020 г.

Публикувано на: 04.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявл приключен договор.pdf 24.1.2021 г.