е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-20 / 15.8.2019 г.

00384-2019-0013 "Доставка на специализирано транспортно средство за нуждите на "Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства гр. Бяла Слатина".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Документация за участие № 1 / 15.8.2019 г.

Публикувано на: 15.08.2019 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 19.5.2021 г.

Други документи № 2 / 9.9.2019 г.

Публикувано на: 09.09.2019 г.
Коментар: Решение за прекратяване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за прекратяване.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 3 / 9.9.2019 г.

Публикувано на: 09.09.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 19.5.2021 г.