е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Аврен

Публично състезание ОБП-45 / 11.7.2018 г.

Проектиране, авторски надзор и изпълнение на строеж /инженеринг/ за обекти на територията на Община Аврен, по обособени позиции

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Решение за откриване № / 11.7.2018 г.

Публикувано на: 11.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване на процедура.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за поръчка № / 11.7.2018 г.

Публикувано на: 11.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за поръчка.pdf 16.1.2021 г.

Техническа спецификация /задание № / 11.7.2018 г.

Публикувано на: 11.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Технически спецификации.pdf 16.1.2021 г.

Проекти № / 11.7.2018 г.

Публикувано на: 11.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 скици.rar 16.1.2021 г.

Други документи № / 11.7.2018 г.

Публикувано на: 11.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 11.7.2018 г.

Публикувано на: 11.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Методика за оценка.pdf 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 11.7.2018 г.

Публикувано на: 11.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация за участие.pdf 16.1.2021 г.

Образци № / 11.7.2018 г.

Публикувано на: 11.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 образци.7z 16.1.2021 г.

Други документи № / 10.8.2018 г.

Публикувано на: 10.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за прекратяване на ОП № 3.pdf 16.1.2021 г.

Протокол № / 21.8.2018 г.

Публикувано на: 21.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за възлагане на обществена поръчка № / 21.8.2018 г.

Публикувано на: 21.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за прекратяване на ОП 3.pdf 16.1.2021 г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения № / 29.8.2018 г.

Публикувано на: 29.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за отваряне на ценовите предложения.pdf 16.1.2021 г.

Протокол № / 5.9.2018 г.

Публикувано на: 05.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 16.1.2021 г.

Протокол № / 5.9.2018 г.

Публикувано на: 05.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 3.pdf 16.1.2021 г.

Решение за избор № / 5.9.2018 г.

Публикувано на: 05.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за определяне на изпълнител.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 22.10.2018 г.

Публикувано на: 22.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП 1.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 22.10.2018 г.

Публикувано на: 22.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП 2.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 22.10.2018 г.

Публикувано на: 22.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП 4.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за възлагане на обществена поръчка № / 22.10.2018 г.

Публикувано на: 22.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор № / 13.8.2019 г.

Публикувано на: 13.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор ОП 1.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 22.10.2019 г.

Публикувано на: 22.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнително споразумение ОП № 2.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 22.10.2019 г.

Публикувано на: 22.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за изменение ОП № 2.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор № / 17.12.2019 г.

Публикувано на: 17.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор ОП № 4.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор № / 10.12.2020 г.

Публикувано на: 10.12.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор ОП № 2.pdf 16.1.2021 г.