е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белица

Обществена поръчка 62-00-22 / 14.2.2018 г.

Публично състезание:"Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително - монтажни работи на проект с работно заглавие: "Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура, включваща следните обекти: o СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Белица.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 28.1.2021 г.
Файлове актуални към: 28.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № / 14.2.2018 г.

Публикувано на: 14.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie1.pdf 28.1.2021 г.

Обявление за поръчка № / 14.2.2018 г.

Публикувано на: 14.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie1.pdf 28.1.2021 г.

Документация за участие № / 14.2.2018 г.

Публикувано на: 14.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 SN Uchilishte.rar 28.1.2021 г.

Документация за участие - изменена № / 21.2.2018 г.

Публикувано на: 21.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Docuemntaciq pr U.rar 28.1.2021 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № / 21.2.2018 г.

Публикувано на: 21.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie pr U.pdf 28.1.2021 г.

Протокол №1 № / 13.4.2018 г.

Публикувано на: 13.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol.pdf 28.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 16.5.2018 г.

Публикувано на: 16.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Syobahtenie.pdf 28.1.2021 г.

Протокол № 2 № / 22.6.2018 г.

Публикувано на: 22.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 28.1.2021 г.

Протокол № 3 № / 22.6.2018 г.

Публикувано на: 22.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 3.pdf 28.1.2021 г.

Решение № / 22.6.2018 г.

Публикувано на: 22.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 28.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № / 25.7.2018 г.

Публикувано на: 25.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 28.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 25.7.2018 г.

Публикувано на: 25.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dogovor OP1.rar 28.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 25.7.2018 г.

Публикувано на: 25.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dogovor OP2.rar 28.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 25.7.2018 г.

Публикувано на: 25.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dogovor OP3.rar 28.1.2021 г.