е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-8 / 2.5.2017 г.

"Ремонт на уличната мрежа на територията на Община Дупница през 2017г. по три обособени позиции"]

АОП (Интернет адрес): http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9063880
ОП актуална към: 21.1.2021 г.
Файлове актуални към: 21.1.2021 г.

Други документи № / 2.5.2017 г.

Публикувано на: 02.05.2017 г.
Коментар: Образци за попълване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец3.docx 21.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 2.5.2017 г.

Публикувано на: 02.05.2017 г.
Коментар: Обява за обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqva 3 pozicii.pdf 21.1.2021 г.

Други документи № / 2.5.2017 г.

Публикувано на: 02.05.2017 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 3.pdf 21.1.2021 г.

Други документи № / 2.5.2017 г.

Публикувано на: 02.05.2017 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) proekt-na-dogovor (3).pdf 21.1.2021 г.

Други документи № / 17.5.2017 г.

Публикувано на: 17.05.2017 г.
Коментар: Информация за удължаване срока за подаване на оферти по ОП.3 и отваряне на офертите на по всички позиции на 23.05.2017 г. от 10.30 часа в Кръгла зала на Община Дупница
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info za uduljavane sroka.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 6.6.2017 г.

Публикувано на: 06.06.2017 г.
Коментар: Протокол от работата на комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol reh.3 pozicii_cor.pdf 21.1.2021 г.