е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-19 / 5.8.2019 г.

00384-2019-0012 "Закупуване на нов лек автомобил за нуждите на общинска администрация по проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Oбщина Бяла Слатина".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 5.8.2019 г.

Публикувано на: 05.08.2019 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 16.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 27.8.2019 г.

Публикувано на: 27.08.2019 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на цени
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение цени.pdf 16.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 2.9.2019 г.

Публикувано на: 02.09.2019 г.
Коментар: Протокол №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №1.pdf 16.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 2.9.2019 г.

Публикувано на: 02.09.2019 г.
Коментар: Протокол №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №2.pdf 16.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 2.9.2019 г.

Публикувано на: 02.09.2019 г.
Коментар: Окончателен протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Окончателен протокол.pdf 16.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 2.9.2019 г.

Публикувано на: 02.09.2019 г.
Коментар: Протокол за предаване на протоколи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол за предаване на протоколи.pdf 16.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 2.9.2019 г.

Публикувано на: 02.09.2019 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 16.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 2.9.2019 г.

Публикувано на: 02.09.2019 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 9 / 9.10.2019 г.

Публикувано на: 09.10.2019 г.
Коментар: Договор с "Кроност" ООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор Кроност.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № 10 / 9.10.2019 г.

Публикувано на: 09.10.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 16.1.2021 г.