е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Аврен

Договаряне без предварително обявление ОБП-23 / 31.7.2017 г.

"Доставка на един брой лек автомобил тип Джип за нуждите на Община Аврен"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Решение за откриване № / 31.7.2017 г.

Публикувано на: 31.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 26.1.2021 г.

Документация за участие № / 31.7.2017 г.

Публикувано на: 31.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана.pdf 26.1.2021 г.

Образци № / 31.7.2017 г.

Публикувано на: 31.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 образци.rar 26.1.2021 г.

Други документи № / 7.8.2017 г.

Публикувано на: 07.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за прекратяване на процедурата.pdf 26.1.2021 г.

Обявление за възлагане на обществена поръчка № / 1.9.2017 г.

Публикувано на: 01.09.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за прекратяване на процедура.pdf 26.1.2021 г.