е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-41 / 9.9.2015 г.

00384-2015-0021 "Изпълнение на строително-монтажни работи с цел подмяна на участъци от съществуваща водопроводна мрежа по улици "Климент Охридски", "Хан Крум", "Водотечна", "Александър Стамболийски" и "Любен Каравелов" в град Бяла Слатина"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Документация за участие № 1 / 9.9.2015 г.

Публикувано на: 09.09.2015 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Doc.vodoprovodi.rar 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 2 / 9.10.2015 г.

Публикувано на: 09.10.2015 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1-водопроводи.doc 19.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 3 / 19.10.2015 г.

Публикувано на: 19.10.2015 г.
Коментар: Покана за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение ценови-водопроводи.doc 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 22.10.2015 г.

Публикувано на: 22.10.2015 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2 мррб - Конфиденциален.doc 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 22.10.2015 г.

Публикувано на: 22.10.2015 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 3 водопроводи-конфид..doc 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 22.10.2015 г.

Публикувано на: 22.10.2015 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РЕШЕНИЕ водопроводи-конфид..doc 19.5.2021 г.

Гаранции № 8 / 3.11.2015 г.

Публикувано на: 03.11.2015 г.
Коментар: Гаранция участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Garanciq uchastie SMR Vod. - PSG.pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 7 / 10.12.2015 г.

Публикувано на: 10.12.2015 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor SMR Vodoprovodi.pdf 19.5.2021 г.

Гаранции № 9 / 7.1.2016 г.

Публикувано на: 07.01.2016 г.
Коментар: Гаранции участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Garancii uchastie SMR Vod. - Megainvest, Putstroi, Raikomers.pdf 19.5.2021 г.

Гаранции № 10 / 14.1.2016 г.

Публикувано на: 14.01.2016 г.
Коментар: Гаранция изпълнение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) garanciq za izpulnenie - Raikomers - Vodoprovodi.docx 19.5.2021 г.