е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сунгурларе

Обществена поръчка ОП-18 / 12.10.2018 г.

Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища на територията на Община Сунгурларе през 2018 - 2019 г.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 15.1.2021 г.
Файлове актуални към: 15.1.2021 г.

Предварителен контрол и становища АОП № 1 / 12.10.2018 г.

Публикувано на: 12.10.2018 г.
Коментар: Решение АОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РЕШЕНИЕ ЗИМНО 2018-2019 sign.pdf 15.1.2021 г.

Предварителен контрол и становища АОП № 2 / 12.10.2018 г.

Публикувано на: 12.10.2018 г.
Коментар: Обявление АОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление АОП.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 12.10.2018 г.

Публикувано на: 12.10.2018 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 12.10.2018 г.

Публикувано на: 12.10.2018 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci zimno.docx 15.1.2021 г.

Други документи № 5 / 12.10.2018 г.

Публикувано на: 12.10.2018 г.
Коментар: План за зимното поддържане
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) План Зимно поддържане.pdf 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 7.11.2018 г.

Публикувано на: 07.11.2018 г.
Коментар: Протокол № 1 от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1 Зимно.pdf 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 13.11.2018 г.

Публикувано на: 13.11.2018 г.
Коментар: Протокол № 2 от Заседание на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2 Зимно.pdf 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 13.11.2018 г.

Публикувано на: 13.11.2018 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за отваряне на ценови оферти.pdf 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 20.11.2018 г.

Публикувано на: 20.11.2018 г.
Коментар: Протокол № 3 от Заседание на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3 Зимно.pdf 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 20.11.2018 г.

Публикувано на: 20.11.2018 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РЕШЕНИЕ ЗИМНО 2018-2019.pdf 15.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 11 / 13.12.2018 г.

Публикувано на: 13.12.2018 г.
Коментар: Договор за възложена ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор Зимно 2018-2019.pdf 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 12 / 17.12.2018 г.

Публикувано на: 17.12.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление възложена поръчка зимно.pdf 15.1.2021 г.

Обявление за приключен договор за възлагане на ОП № 13 / 8.7.2019 г.

Публикувано на: 08.07.2019 г.
Коментар: Обявление за приключен договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключен договор зимно.pdf 15.1.2021 г.