е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брезник

Събиране на оферти с обява СОО-4 / 31.7.2018 г.

"Доставка на хранителни продукти - месни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж и Детска млечна кухня в гр. Брезник"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 17.3.2021 г.
Файлове актуални към: 17.3.2021 г.

Указания № / 31.7.2018 г.

Публикувано на: 31.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ukazaniya.pdf 17.3.2021 г.

Техническа спецификация № / 31.7.2018 г.

Публикувано на: 31.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) tehn specifikaciya.pdf 17.3.2021 г.

Образци № / 31.7.2018 г.

Публикувано на: 31.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 obrazci.rar 17.3.2021 г.

Приложения № / 31.7.2018 г.

Публикувано на: 31.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) приложение 1.xlsx 17.3.2021 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява № 0300-77 / 31.7.2018 г.

Публикувано на: 31.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) info.pdf 17.3.2021 г.

Обява за обществена поръчка № СОО-4 / 31.7.2018 г.

Публикувано на: 31.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obyava.pdf 17.3.2021 г.

Информация за удължаване срока за подаване на оферти № 0300-86 / 7.8.2018 г.

Публикувано на: 07.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) info srok hranii.pdf 17.3.2021 г.

Протокол 1 № / 14.8.2018 г.

Публикувано на: 14.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol hrani.pdf 17.3.2021 г.

Договори за изпълнение № 107 / 12.9.2018 г.

Публикувано на: 12.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor KRISI.pdf 17.3.2021 г.