е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка 02-ПС-2019 / 5.4.2019 г.

"Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания по автобусни линии Варна-Белослав и Варна-Разделна от областната транспортна схема"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Решение № / 5.4.2019 г.

Публикувано на: 05.04.2019 г.
Коментар: Решение № 5/05.04.2019г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение1.pdf 25.1.2021 г.

Обявление № / 5.4.2019 г.

Публикувано на: 05.04.2019 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОБЯВЛЕНИЕ.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 5.4.2019 г.

Публикувано на: 05.04.2019 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Documentation превоз.docx 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 5.4.2019 г.

Публикувано на: 05.04.2019 г.
Коментар: Методика
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Методика.docx 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 5.4.2019 г.

Публикувано на: 05.04.2019 г.
Коментар: ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец-1-ЕЕДОП (3).doc 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 5.4.2019 г.

Публикувано на: 05.04.2019 г.
Коментар: Маршрутно разписание - Варна-Разделна
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Маршрутно разписание Варна - Разделна.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 5.4.2019 г.

Публикувано на: 05.04.2019 г.
Коментар: Маршрутно разписание Варна- Белослав
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Маршрутно разписание Варна-Белослав.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 5.4.2019 г.

Публикувано на: 05.04.2019 г.
Коментар: Таблица -Цени на билети
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tabl-bileti.doc 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 5.4.2019 г.

Публикувано на: 05.04.2019 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор-првози.docx 25.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 3.5.2019 г.

Публикувано на: 03.05.2019 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови предложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение_ценови_обществен превоз.pdf 25.1.2021 г.

Протокол № 1 от Комисия № / 27.5.2019 г.

Публикувано на: 27.05.2019 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 25.1.2021 г.

Протокол 2 от Комисия № / 27.5.2019 г.

Публикувано на: 27.05.2019 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 25.1.2021 г.

Протокол № 3 от Комисия № / 27.5.2019 г.

Публикувано на: 27.05.2019 г.
Коментар: Протокол № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 3.pdf 25.1.2021 г.

Протокол от Комисия за рагзлеждане на постъпили оферти от участници № / 27.5.2019 г.

Публикувано на: 27.05.2019 г.
Коментар: Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП,утвърден
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол по чл.181,ал.4.pdf 25.1.2021 г.

Решение за избор на изпълнител/КЛАСИРАНЕ № / 27.5.2019 г.

Публикувано на: 27.05.2019 г.
Коментар: Решение за класиране
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение №10.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 7.8.2019 г.

Публикувано на: 07.08.2019 г.
Коментар: Договор № 59/18.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор № 59_Волан ЕООД.pdf 25.1.2021 г.