е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Никопол

Обществена поръчка 12-17 / 26.2.2016 г.

Публична покана за избор на изпълнител за третиране на биотопи и площи срещу комари и кърлежи през 2016 г. на терирорията на община Никопол

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.1.2021 г.
Файлове актуални към: 20.1.2021 г.

Други документи № 12-17 / 26.2.2016 г.

Публикувано на: 26.02.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) публична покана I D 9050824.pdf 20.1.2021 г.

Документация за участие № 12-17 / 26.2.2016 г.

Публикувано на: 26.02.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документация.rar 20.1.2021 г.

Други документи № 12-17 / 30.3.2016 г.

Публикувано на: 30.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол Никопол.doc 20.1.2021 г.