е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка Д-18 / 18.1.2018 г.

"Доставка на канцеларски материали, свързани с учебния процес и дейността на клубовете по интереси, във връзка с реализацията на проект: "Заедно в училище", финансиран с Договор №BG05M2OP001-3.002-0180 - C001 за БФП по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г., процедура №BG05M2OP001-3.002 "Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или получили международна закрила" по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Доставка на канцеларски материали, свързани с учебния процес и дейността на клубовете по интереси" Обособена позиция № 2: "Доставка на аксесоари за техника"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 23.1.2021 г.
Файлове актуални към: 23.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 18.1.2018 г.

Публикувано на: 18.01.2018 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie.pdf 23.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 18.1.2018 г.

Публикувано на: 18.01.2018 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvlenie.pdf 23.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 18.1.2018 г.

Публикувано на: 18.01.2018 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dokumentaciq.pdf 23.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 18.1.2018 г.

Публикувано на: 18.01.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS.pdf 23.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 18.1.2018 г.

Публикувано на: 18.01.2018 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Obrazci.zip 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 9.2.2018 г.

Публикувано на: 09.02.2018 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 1 D18.pdf 23.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 7 / 13.2.2018 г.

Публикувано на: 13.02.2018 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови параметри
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Suobshtenie d18.pdf 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 19.2.2018 г.

Публикувано на: 19.02.2018 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 2 d18.pdf 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 19.2.2018 г.

Публикувано на: 19.02.2018 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 3 d18.pdf 23.1.2021 г.

Други документи № 10 / 19.2.2018 г.

Публикувано на: 19.02.2018 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie d18.pdf 23.1.2021 г.

Други документи № 11 / 26.3.2018 г.

Публикувано на: 26.03.2018 г.
Коментар: Решение за прекратяване на ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie 11_prekratqvane_OP_2.pdf 23.1.2021 г.

Други документи № 12 / 10.4.2018 г.

Публикувано на: 10.04.2018 г.
Коментар: Обявление на възложена поръчка - за прекратяване за ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvlenie za prekratqvane.pdf 23.1.2021 г.

Други документи № 13 / 11.4.2018 г.

Публикувано на: 11.04.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка за ОП 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie za vuzlojena poruchka OP1.pdf 23.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 14 / 11.4.2018 г.

Публикувано на: 11.04.2018 г.
Коментар: Договор за ОП 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 67.pdf 23.1.2021 г.

Други документи № 15 / 22.11.2019 г.

Публикувано на: 22.11.2019 г.
Коментар: Обявление за приключил договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pr dog 67 d 18 2017.pdf 23.1.2021 г.