е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-3 / 23.1.2015 г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ЗА ВЪЗРАСТНИ ЛИЦА ПО ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ по „Интегриран проект за осигуряване на трайна интеграция на маргинализираните общности в Община Дупница”, финансиран по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ИНТЕГРА, бюджетна линия: BG051PO001-1/4/5/6.0.01. на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333231303139
ОП актуална към: 21.1.2021 г.
Файлове актуални към: 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 23.1.2015 г.

Публикувано на: 23.01.2015 г.
Коментар: Документация за участие в обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 DocIntegraOb.rar 21.1.2021 г.

Обявление за ОП № ОП-3(1) / 23.1.2015 г.

Публикувано на: 23.01.2015 г.
Коментар: Обявление за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obInteOb.pdf 21.1.2021 г.

Решение за откриване № Решение 3 / 23.1.2015 г.

Публикувано на: 23.01.2015 г.
Коментар: Решение за откриване на обществена поръчка с изх. номер ОП-3/23.01.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reIntegraObu.pdf 21.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № ОП-3(2) / 9.2.2015 г.

Публикувано на: 09.02.2015 г.
Коментар: Отговор на постъпило запитване по документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) OP3_2.pdf 21.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № ОП-3(3) / 10.2.2015 г.

Публикувано на: 10.02.2015 г.
Коментар: Отговор на постъпило запитване по документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) OP3_3.pdf 21.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № ОП-3(4) / 17.2.2015 г.

Публикувано на: 17.02.2015 г.
Коментар: Отговор на постъпило запитване по д
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) OP3_4.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 12.3.2015 г.

Публикувано на: 12.03.2015 г.
Коментар: Протокол 1 от 11.03.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 08121402.PDF 21.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № ОП-3(5) / 14.4.2015 г.

Публикувано на: 14.04.2015 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) С Ъ О Б Щ Е Н И Е.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 30.4.2015 г.

Публикувано на: 30.04.2015 г.
Коментар: Протокол 3 от 27.04.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ 3.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 30.4.2015 г.

Публикувано на: 30.04.2015 г.
Коментар: Протокол 2 от 14.04.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ 2-1.pdf 21.1.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № ОП-3(6) / 30.4.2015 г.

Публикувано на: 30.04.2015 г.
Коментар: Решение ОП-3-(6) от 29.04.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение класиране обучения.PDF 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 13.7.2015 г.

Публикувано на: 13.07.2015 г.
Коментар: Договор и приложения по Обособена позиция 5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Obucheniq OP5 cor.rar 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 13.7.2015 г.

Публикувано на: 13.07.2015 г.
Коментар: Договор и приложения по Обособена позиция 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Obucheniq OP1 cor.rar 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 13.7.2015 г.

Публикувано на: 13.07.2015 г.
Коментар: Договор и приложения по Обособена позиция 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Obucheniq OP2 cor.rar 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 13.7.2015 г.

Публикувано на: 13.07.2015 г.
Коментар: Договор и приложения по Обособена позиция 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Obucheniq OP3 cor.rar 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 13.7.2015 г.

Публикувано на: 13.07.2015 г.
Коментар: Договор и приложения по Обособена позиция 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Obucheniq OP4 cor.rar 21.1.2021 г.

Информация за сключен договор № 42-01-131 / 13.7.2015 г.

Публикувано на: 13.07.2015 г.
Коментар: Информация за сключен договор с импорт: 677138
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) inf.obuceniq.pdf 21.1.2021 г.