е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-14 / 1.7.2015 г.

Реконструкция на съществуващи водопроводни клонове по ул. "Евтим Трайчев", гр. Дупница, в участъка от о.т. 2060 до о.т. 866

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 22.1.2021 г.
Файлове актуални към: 22.1.2021 г.

Документация за участие № / 1.7.2015 г.

Публикувано на: 01.07.2015 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Doku14.doc 22.1.2021 г.

Обявление за ОП № ОП-14(1) / 1.7.2015 г.

Публикувано на: 01.07.2015 г.
Коментар: Обявление на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obiav14.pdf 22.1.2021 г.

Решение за откриване № ОП-14(2) / 1.7.2015 г.

Публикувано на: 01.07.2015 г.
Коментар: Решение за откриване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) resh14.pdf 22.1.2021 г.

Документация за участие № / 9.7.2015 г.

Публикувано на: 09.07.2015 г.
Коментар: Допълнение към документацията-КС
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KSS Evtim Trai4ev.xls 22.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 91-00-32/09,07,2015 / 9.7.2015 г.

Публикувано на: 09.07.2015 г.
Коментар: Отговор на запитване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KSS.pdf 22.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № ОП-14(3) / 17.7.2015 г.

Публикувано на: 17.07.2015 г.
Коментар: Отговор на запитване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) otgovor.pdf 22.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 17.8.2015 г.

Публикувано на: 17.08.2015 г.
Коментар: Протокол 1 от работа на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) prot14-1.pdf 22.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 18.8.2015 г.

Публикувано на: 18.08.2015 г.
Коментар: Протокол 2 от работа на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) prot14-2.pdf 22.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 19.8.2015 г.

Публикувано на: 19.08.2015 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) resh14Cenovi.pdf 22.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 14.9.2015 г.

Публикувано на: 14.09.2015 г.
Коментар: Протокол 3 от работа на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) prot.3.pdf 22.1.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № ОП-14(4) / 16.9.2015 г.

Публикувано на: 16.09.2015 г.
Коментар: Решение за класиране
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) resh.za.klas.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 13.11.2015 г.

Публикувано на: 13.11.2015 г.
Коментар: Договор за изпълнение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 13.11.2015 г.

Публикувано на: 13.11.2015 г.
Коментар: Приложения към договор за изпълнение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) prilojenia.pdf 22.1.2021 г.

Информация за сключен договор № 42-01-197 / 13.11.2015 г.

Публикувано на: 13.11.2015 г.
Коментар: Информация за сключен договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) info-dogOP14.pdf 22.1.2021 г.