е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Кресна

Обществена поръчка ОП-4 / 20.3.2020 г.

Подобряване на обществената среда в сградата на община Кресна

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Документация за участие № / 13.3.2020 г.

Публикувано на: 13.03.2020 г.
Коментар: проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за СМР-проект.doc 30.7.2021 г.

Обявление по ЗОП № / 20.3.2020 г.

Публикувано на: 20.03.2020 г.
Коментар: обява по чл.20, ал.3,т.1 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) docx_Obrazec_Obqava (3).doc 30.7.2021 г.

Документация за участие № / 20.3.2020 г.

Публикувано на: 20.03.2020 г.
Коментар: указание за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 1. Указания към участниците-Събиране на оферти с обява 2020.doc 30.7.2021 г.

Документация за участие № / 20.3.2020 г.

Публикувано на: 20.03.2020 г.
Коментар: методика за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 2. Методика за оценка на офертите.docx 30.7.2021 г.

Документация за участие № / 20.3.2020 г.

Публикувано на: 20.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КСС оферта.xls 30.7.2021 г.

Документация за участие № / 20.3.2020 г.

Публикувано на: 20.03.2020 г.
Коментар: образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ОП Кресна END (1).rar 30.7.2021 г.

Документация за участие № / 31.3.2020 г.

Публикувано на: 31.03.2020 г.
Коментар: удължаване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) удължаване.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № / 12.5.2020 г.

Публикувано на: 12.05.2020 г.
Коментар: договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор.pdf 30.7.2021 г.