е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Болярово

Пазарна консултация ПК-5 / 1.10.2018 г.

Пазарни консултации за изпълнение на заложените дейност при реализация на проект "Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване в град Болярово и село Попово"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Пазарни консултации № 1 / 1.10.2018 г.

Публикувано на: 01.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана за пазарни консултации.pdf 26.1.2021 г.

Техническа спецификация № 2 / 1.10.2018 г.

Публикувано на: 01.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация - Подобект 1 Площадка за игра на открито, с. Попово.pdf 26.1.2021 г.

Техническа спецификация № 3 / 1.10.2018 г.

Публикувано на: 01.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация - подобект 2 Обновяване на площи за широко обществено ползване в град Болярово.pdf 26.1.2021 г.

Други документи № 4 / 1.10.2018 г.

Публикувано на: 01.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обяснителна записка - подобект 1 Площадка за игра на откито в с . Попово.pdf 26.1.2021 г.

Други документи № 5 / 1.10.2018 г.

Публикувано на: 01.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) СХЕМА за Подобект 1 Площадка за игра на открито с. Попово.pdf 26.1.2021 г.

КСС № 6 / 1.10.2018 г.

Публикувано на: 01.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 7.2 Приложение 12 KSS.xls 26.1.2021 г.

Други документи № 7 / 5.10.2018 г.

Публикувано на: 05.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ИМСТИ ЕООД.pdf 26.1.2021 г.

Други документи № 8 / 5.10.2018 г.

Публикувано на: 05.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ИНКОМ ПВ ООД.pdf 26.1.2021 г.

Други документи № 9 / 5.10.2018 г.

Публикувано на: 05.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДИННО ЕООД.pdf 26.1.2021 г.

Решение за класиране на участници № 10 / 5.10.2018 г.

Публикувано на: 05.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ.pdf 26.1.2021 г.