е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-112 / 11.12.2014 г.

Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на община Роман за експлоатационния сезон 2014/2015 г."

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.6.2018 г.
Файлове актуални към: 21.6.2018 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-112 / 24.1.2015 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ.pdf 21.6.2018 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-112 / 16.2.2015 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) информация за изплатена сума.pdf 21.6.2018 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-112 / 20.3.2015 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) изплатена сума.pdf 21.6.2018 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-112 / 13.5.2015 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) снегопочистване платена сума.jpg 21.6.2018 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-112 / 29.6.2015 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) снегопочистване юни.jpg 21.6.2018 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-112 / 21.7.2015 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) платена сума снегопочистване.jpg 21.6.2018 г.