е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-112 / 11.12.2014 г.

Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на община Роман за експлоатационния сезон 2014/2015 г."

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.1.2021 г.
Файлове актуални към: 20.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-112 / 24.1.2015 г.

Публикувано на: 24.01.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ.pdf 20.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-112 / 16.2.2015 г.

Публикувано на: 16.02.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) информация за изплатена сума.pdf 20.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-112 / 20.3.2015 г.

Публикувано на: 20.03.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) изплатена сума.pdf 20.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-112 / 13.5.2015 г.

Публикувано на: 13.05.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) снегопочистване платена сума.jpg 20.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-112 / 29.6.2015 г.

Публикувано на: 29.06.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) снегопочистване юни.jpg 20.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-112 / 21.7.2015 г.

Публикувано на: 21.07.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) платена сума снегопочистване.jpg 20.1.2021 г.