е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка Д-5 / 28.5.2019 г.

"Периодична доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на администрация на Община Лом" , по две обособени позиции, както следва: 1. ПОЗИЦИЯ № 1: "Доставка на канцеларски материали и формуляри"; 2. ПОЗИЦИЯ № 2: "Доставка на консумативи за печатащи, копирни и компютърни устройства и периферия"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 28.5.2019 г.

Публикувано на: 28.05.2019 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie_D_5_.pdf 26.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 28.5.2019 г.

Публикувано на: 28.05.2019 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie D_5.pdf 26.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 28.5.2019 г.

Публикувано на: 28.05.2019 г.
Коментар: Документация и методика
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentaciq D_5_.pdf 26.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 28.5.2019 г.

Публикувано на: 28.05.2019 г.
Коментар: Образци и проект на договор за ОП1 и ОП2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци.rar 26.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 28.5.2019 г.

Публикувано на: 28.05.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация за ОП1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS_OP_1_.pdf 26.1.2021 г.

Документация за участие № 6 / 28.5.2019 г.

Публикувано на: 28.05.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация за ОП2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS_OP_2_.pdf 26.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 7 / 30.5.2019 г.

Публикувано на: 30.05.2019 г.
Коментар: Разяснения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) razqsneniq.pdf 26.1.2021 г.

Документация за участие № 8 / 3.6.2019 г.

Публикувано на: 03.06.2019 г.
Коментар: Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) d5.pdf 26.1.2021 г.

Документация за участие № 9 / 3.6.2019 г.

Публикувано на: 03.06.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация за ОП2-изменение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS OP 2_new_change_.pdf 26.1.2021 г.

Документация за участие № 10 / 3.6.2019 г.

Публикувано на: 03.06.2019 г.
Коментар: Образец №4б - изменение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образец - промяна.rar 26.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 11 / 11.6.2019 г.

Публикувано на: 11.06.2019 г.
Коментар: Разяснения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) razqsneniq d5.pdf 26.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 12 / 21.6.2019 г.

Публикувано на: 21.06.2019 г.
Коментар: Протокол №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pr1 d5.pdf 26.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 13 / 2.7.2019 г.

Публикувано на: 02.07.2019 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови параметри
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ceni d5.pdf 26.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 14 / 18.7.2019 г.

Публикувано на: 18.07.2019 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2_.pdf 26.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 15 / 18.7.2019 г.

Публикувано на: 18.07.2019 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 3_.pdf 26.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 16 / 18.7.2019 г.

Публикувано на: 18.07.2019 г.
Коментар: Протокол 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 4_.pdf 26.1.2021 г.

Други документи № 17 / 18.7.2019 г.

Публикувано на: 18.07.2019 г.
Коментар: Решение 15
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie 15_.pdf 26.1.2021 г.

Други документи № 18 / 31.7.2019 г.

Публикувано на: 31.07.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка за ОП1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) vuzl. por d5 op1.pdf 26.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 19 / 31.7.2019 г.

Публикувано на: 31.07.2019 г.
Коментар: Договор за ОП1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor 151 op1.pdf 26.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 20 / 21.8.2019 г.

Публикувано на: 21.08.2019 г.
Коментар: Договор за ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_167_OP_2_.pdf 26.1.2021 г.

Други документи № 21 / 21.8.2019 г.

Публикувано на: 21.08.2019 г.
Коментар: Обявлени за възложена поръчка за ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl_vazl_por_D_5_OP_2.pdf 26.1.2021 г.

Други документи № 22 / 9.9.2020 г.

Публикувано на: 09.09.2020 г.
Коментар: Обявление за приключил договор за ОП 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl_prikl_dogov_OP_1_.pdf 26.1.2021 г.

Други документи № 23 / 9.9.2020 г.

Публикувано на: 09.09.2020 г.
Коментар: Обявление за приключил договор за ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl_prikl_fogov_OP_2_.pdf 26.1.2021 г.