е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка 09-ПС-2019 / 24.10.2019 г.

"Аварийно почистване и профилиране на отводнителен канал по ул. "Иван Вазов" в регулацията на гр. Белослав"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Решение № / 24.10.2019 г.

Публикувано на: 24.10.2019 г.
Коментар: Решение № 19
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 25.1.2021 г.

Обявление № / 24.10.2019 г.

Публикувано на: 24.10.2019 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 24.10.2019 г.

Публикувано на: 24.10.2019 г.
Коментар: Документация и образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Documentation каналdtt rev_dtt edit.docx 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 24.10.2019 г.

Публикувано на: 24.10.2019 г.
Коментар: Титулна страница
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) титулна страница.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 24.10.2019 г.

Публикувано на: 24.10.2019 г.
Коментар: Критерии за възлагане
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) критерии за възлагане.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 24.10.2019 г.

Публикувано на: 24.10.2019 г.
Коментар: ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец-1-ЕЕДОП (3).doc 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 24.10.2019 г.

Публикувано на: 24.10.2019 г.
Коментар: Количествена сметка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КСС_TEMPLATE_ДЕРЕ_ЗОП_ОБРАЗЕЦ КЪМ ЦЕНОВО.xls 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 24.10.2019 г.

Публикувано на: 24.10.2019 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор-проект.docx 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 24.10.2019 г.

Публикувано на: 24.10.2019 г.
Коментар: Проекти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ПРОЕКТИ_ДЕРЕ_БА_ЗОП.rar 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 25.10.2019 г.

Публикувано на: 25.10.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация.pdf 25.1.2021 г.

Решения за промяна в случаите по чл. 27а, ал 1 и променената документация за участие № / 30.10.2019 г.

Публикувано на: 30.10.2019 г.
Коментар: Решение за промяна на КС
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение Аварийно почистване.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 30.10.2019 г.

Публикувано на: 30.10.2019 г.
Коментар: НОВА Количествена сметка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КСС_TEMPLATE_ДЕРЕ_ЗОП_ОБРАЗЕЦ КЪМ ЦЕНОВО.xls 25.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 26.11.2019 г.

Публикувано на: 26.11.2019 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови предложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение ценови.pdf 25.1.2021 г.

Протокол № 1 от Комисия № / 6.1.2020 г.

Публикувано на: 06.01.2020 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 25.1.2021 г.

Протокол 2 от Комисия № / 6.1.2020 г.

Публикувано на: 06.01.2020 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 25.1.2021 г.

Протокол № 3 от Комисия № / 6.1.2020 г.

Публикувано на: 06.01.2020 г.
Коментар: Протокол № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 3.pdf 25.1.2021 г.

Доклад от председател на комисия № / 6.1.2020 г.

Публикувано на: 06.01.2020 г.
Коментар: Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП (1).pdf 25.1.2021 г.

Решение за избор на изпълнител/КЛАСИРАНЕ № / 6.1.2020 г.

Публикувано на: 06.01.2020 г.
Коментар: Решение № 1/06.01.2020 г. за класиране
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение № 1 от 06.01.2020г..pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 18.2.2020 г.

Публикувано на: 18.02.2020 г.
Коментар: Договор № 14/24.01.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Д-р № 14 от 24.01.2020г._Иван Вазов_дере.pdf 25.1.2021 г.