е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Обществена поръчка ОП-11 / 25.9.2018 г.

"Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Община Бяла, Област Варна"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 23.1.2021 г.
Файлове актуални към: 23.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1. / 2.10.2018 г.

Публикувано на: 02.10.2018 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 450/02.10.2018г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 23.1.2021 г.

Обявление за обществена поръчка № 2. / 2.10.2018 г.

Публикувано на: 02.10.2018 г.
Коментар: Обявление за поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.PDF 23.1.2021 г.

Документация за участие № 3. / 2.10.2018 г.

Публикувано на: 02.10.2018 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.zip 23.1.2021 г.

Обявление за отваряне на ценови предложения № 4. / 21.11.2018 г.

Публикувано на: 21.11.2018 г.
Коментар: Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови предложения изх. № РД 9100 - 62/21.11.2018г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение цени.pdf 23.1.2021 г.

Протокол № 1 от дейността на комисията № 5. / 29.11.2018 г.

Публикувано на: 29.11.2018 г.
Коментар: Протокол № 1 от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 - 498 от 26.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 23.1.2021 г.

Протокол № 2 от дейността на комисията № 6. / 29.11.2018 г.

Публикувано на: 29.11.2018 г.
Коментар: Протокол № 2 от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 - 498 от 26.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 23.1.2021 г.

Протокол № 3 от дейността на комисията № 7. / 29.11.2018 г.

Публикувано на: 29.11.2018 г.
Коментар: Протокол № 3 от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 - 498 от 26.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 3.pdf 23.1.2021 г.

Решение за определяне на изпълнител № 8. / 29.11.2018 г.

Публикувано на: 29.11.2018 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 535/29.11.2018г. за определяне на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение изпълнител.pdf 23.1.2021 г.

Решение за определяне на изпълнител № 9. / 27.12.2018 г.

Публикувано на: 27.12.2018 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 566/27.12.2018г. за изменение на Решение № РД 0700 - 535/29.11.2018г. в частта за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение изпълнител - изменено.pdf 23.1.2021 г.

Решение за прекратяване на процедура № 10. / 3.1.2019 г.

Публикувано на: 03.01.2019 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 2/03.01.2019г. за прекратяване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за прекратяване.pdf 23.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № 11. / 18.1.2019 г.

Публикувано на: 18.01.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка изх. № РД 2400 - 41/18.01.2019г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.PDF 23.1.2021 г.