е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - НП Пирин

Обществена поръчка проект ОПП-10

Изследване на хидробиологичното състояние на езерата, методика за наблюдение, анализ на резултатите от теренните дейности, изготвяне на система от мерки за борба с еутрофикацията и тяхното изпълнение.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.1.2021 г.
Файлове актуални към: 24.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 21.1.2019 г.

Публикувано на: 21.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване на процедура.pdf 24.1.2021 г.

Обявление № 2 / 21.1.2019 г.

Публикувано на: 21.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление хидробиологично състояние.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 21.1.2019 г.

Публикувано на: 21.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TD_Ezera_PARK_PIRIN_final.doc 24.1.2021 г.

Документи по чл.44 от ЗОП № 4 / 21.1.2019 г.

Публикувано на: 21.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор.pdf 24.1.2021 г.

Документи по чл.44 от ЗОП № 5 / 21.1.2019 г.

Публикувано на: 21.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приемо предавателен протокол документация езера.pdf 24.1.2021 г.

ЕЕДОП № 6 / 21.1.2019 г.

Публикувано на: 21.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request (1).zip 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 29.3.2019 г.

Публикувано на: 29.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1 - хидробиологично състояние на езерата.pdf 24.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 8 / 11.4.2019 г.

Публикувано на: 11.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за отваряне на ценови оферти.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 17.4.2019 г.

Публикувано на: 17.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 17.4.2019 г.

Публикувано на: 17.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 11 / 17.4.2019 г.

Публикувано на: 17.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 12 / 17.4.2019 г.

Публикувано на: 17.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за извършване на подбор на участниците.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 13 / 11.6.2019 г.

Публикувано на: 11.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договр за възложена поръчка хидробиология.pdf 24.1.2021 г.

Обявление за поръчка № 14 / 11.6.2019 г.

Публикувано на: 11.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка хидробиология.pdf 24.1.2021 г.