е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - НП Пирин

Обществена поръчка проект ОПП-10

Изследване на хидробиологичното състояние на езерата, методика за наблюдение, анализ на резултатите от теренните дейности, изготвяне на система от мерки за борба с еутрофикацията и тяхното изпълнение.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.3.2019 г.
Файлове актуални към: 19.3.2019 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 21.1.2019 г.

Публикувано на: 21.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване на процедура.pdf 19.3.2019 г.

Обявление № 2 / 21.1.2019 г.

Публикувано на: 21.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление хидробиологично състояние.pdf 19.3.2019 г.

Документация за участие № 3 / 21.1.2019 г.

Публикувано на: 21.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TD_Ezera_PARK_PIRIN_final.doc 19.3.2019 г.

Документи по чл.44 от ЗОП № 4 / 21.1.2019 г.

Публикувано на: 21.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор.pdf 19.3.2019 г.

Документи по чл.44 от ЗОП № 5 / 21.1.2019 г.

Публикувано на: 21.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приемо предавателен протокол документация езера.pdf 19.3.2019 г.

ЕЕДОП № 6 / 21.1.2019 г.

Публикувано на: 21.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request (1).zip 19.3.2019 г.