е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сунгурларе

Публично състезание ОП-11 / 31.5.2018 г.

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Ремонт на сгради, собственост на Община Сунгурларе през 2018 г."

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 15.1.2021 г.
Файлове актуални към: 15.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 31.5.2018 г.

Публикувано на: 31.05.2018 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДОКУМЕНТАЦИЯ.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 31.5.2018 г.

Публикувано на: 31.05.2018 г.
Коментар: Образци на документи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОБРАЗЦИ-РЕМОНТ СГРАДИ 2018.docx 15.1.2021 г.

Предварителен контрол и становища АОП № 3 / 31.5.2018 г.

Публикувано на: 31.05.2018 г.
Коментар: Обявление АОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление аоп.pdf 15.1.2021 г.

Предварителен контрол и становища АОП № 4 / 31.5.2018 г.

Публикувано на: 31.05.2018 г.
Коментар: Решение АОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie AOP.pdf 15.1.2021 г.

Други документи № 5 / 31.5.2018 г.

Публикувано на: 31.05.2018 г.
Коментар: КСС Ведрово
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КСС Ведрово.xls 15.1.2021 г.

Други документи № 6 / 31.5.2018 г.

Публикувано на: 31.05.2018 г.
Коментар: КСС Грозден
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КСС Грозден.xlsx 15.1.2021 г.

Други документи № 7 / 31.5.2018 г.

Публикувано на: 31.05.2018 г.
Коментар: КСС Славянци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КСС Славянци.xlsx 15.1.2021 г.

Други документи № 8 / 31.5.2018 г.

Публикувано на: 31.05.2018 г.
Коментар: КСС Сунгурларе
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КСС Сунгурларе.xlsx 15.1.2021 г.

Други документи № 9 / 31.5.2018 г.

Публикувано на: 31.05.2018 г.
Коментар: ЕДОП PDF
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) EEDOP espd-request pdf.pdf 15.1.2021 г.

Други документи № 10 / 31.5.2018 г.

Публикувано на: 31.05.2018 г.
Коментар: ЕЕДОП XML
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ЕЕДОП-espd-request ХМЛ.xml 15.1.2021 г.

Други документи № 11 / 5.7.2018 г.

Публикувано на: 05.07.2018 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ 1.pdf 15.1.2021 г.

Други документи № 12 / 17.7.2018 г.

Публикувано на: 17.07.2018 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ №3.pdf 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 13 / 17.7.2018 г.

Публикувано на: 17.07.2018 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови предложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) СЪОБЩЕНИЕ-ЦЕНИ.pdf 15.1.2021 г.

Други документи № 14 / 23.7.2018 г.

Публикувано на: 23.07.2018 г.
Коментар: Протокол № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ 3.pdf 15.1.2021 г.

Други документи № 15 / 23.7.2018 г.

Публикувано на: 23.07.2018 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РЕШЕНИЕ .pdf 15.1.2021 г.

Други документи № 16 / 23.7.2018 г.

Публикувано на: 23.07.2018 г.
Коментар: Доклад от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДОКЛАД-РЕМОНТ СГРАДИ.pdf 15.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 17 / 5.9.2018 г.

Публикувано на: 05.09.2018 г.
Коментар: Договор за възложена ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор и документи Агросам.pdf 15.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 19 / 5.9.2018 г.

Публикувано на: 05.09.2018 г.
Коментар: Договор за възложена ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор и документи Булпласт БГ.pdf 15.1.2021 г.

Други документи № 18 / 18.9.2018 г.

Публикувано на: 18.09.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена ОП.pdf 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 20 / 4.12.2018 г.

Публикувано на: 04.12.2018 г.
Коментар: Информация за приключен/изпълнен договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за изпълнен договор Агросам.pdf 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 21 / 17.12.2018 г.

Публикувано на: 17.12.2018 г.
Коментар: Обявление за приключен договор - Грозден
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключен договор ОП Булпласт Грозден.pdf 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 22 / 17.12.2018 г.

Публикувано на: 17.12.2018 г.
Коментар: Обявление за изменение или допълнителна информация към приключен договор за ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за изменение и допълнение към приключен договор Булпласт.pdf 15.1.2021 г.