е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка 11 / 27.12.2019 г.

"Услуга с фадрома и транспорт по извозване на битови отпадъци от базата на адрес: гр. Ивайловград, местност "Мадълъка" до Регионален център за управление на отпадъците - Кърджали, с. Вишеград"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 27.12.2019 г.

Публикувано на: 27.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява Пазарни.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 27.12.2019 г.

Публикувано на: 27.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 18.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 3 / 7.1.2020 г.

Публикувано на: 07.01.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Удължаване на срок за подаване на оферти.pdf 18.1.2021 г.