е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-138/95/ / 25.11.2014 г.

Доставка на технологично оборудване и хладилна техника на обект "Пункт за управление на животински отпадъци" по договор № 06/321/01694 с наименование на проекта "Пункт за управление на животински отпадъци" в гр. Роман, общ. Роман, обл. Враца", по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката на селските райони" на ПРСР 2007-2013 Възложител: Община Роман в качеството на бенефициент по за безвъзмездна финансова помощ № 06/321/01694 от 30.12.2013 г. с наименование на проекта "Пункт за управление на животински отпадъци", сключен с ДФ "Земеделие" по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката на селските райони" на ПРСР 2007-2013 г.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 22.1.2021 г.
Файлове актуални към: 22.1.2021 г.

Документация за участие № 0400-138/95 / 25.11.2014 г.

Публикувано на: 25.11.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация за участие доставка натехнологично обурудване.rar 22.1.2021 г.

Други документи № 0400-138/97/ / 25.11.2014 г.

Публикувано на: 25.11.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) СЪОБЩЕНИЕ.docx 22.1.2021 г.

Други документи № 0400-138/107/ / 4.12.2014 г.

Публикувано на: 04.12.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 решение за прекратяване.fed 22.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 0400-138/ / 7.5.2015 г.

Публикувано на: 07.05.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 решение за прекратяване.fed 22.1.2021 г.

Гаранции № 0400-138 / 25.5.2015 г.

Публикувано на: 25.05.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) гаранции технологично ообрудване.jpg 22.1.2021 г.