е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка ОП2 / 17.2.2015 г.

Периодична доставка на 65 000 литра дизелово гориво за нуждите на ОБА Роман КСУДС НУ"п.Р. Славейков", СОУ Васил Левски , ОДЗ Зора Роман и 14000кг пропан бутан за нуждите на КСУДУ гр. Роман за отоплителен сезон 2014/2015

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 1 / 10.2.2015 г.

Публикувано на: 10.02.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) изплатена сума.jpg 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 2 / 17.2.2015 г.

Публикувано на: 17.02.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) изплатени суми.pdf 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 3 / 17.2.2015 г.

Публикувано на: 17.02.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) инфо изплатена сума соу.jpg 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 4 / 17.2.2015 г.

Публикувано на: 17.02.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) информация.jpg 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 5 / 17.2.2015 г.

Публикувано на: 17.02.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) информацияя за изплатен асума.jpg 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 6 / 17.2.2015 г.

Публикувано на: 17.02.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) информация (2).jpg 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 7 / 17.2.2015 г.

Публикувано на: 17.02.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) платена сума по договор.jpg 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 8 / 17.2.2015 г.

Публикувано на: 17.02.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) платена сума.jpg 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 9 / 27.2.2015 г.

Публикувано на: 27.02.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) платена сума гориво.jpg 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 10 / 20.3.2015 г.

Публикувано на: 20.03.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) изплатена сума гориво.pdf 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 11 / 24.3.2015 г.

Публикувано на: 24.03.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) изплатена сума гориво.jpg 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 12 / 3.4.2015 г.

Публикувано на: 03.04.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) изплатен асума ну.jpg 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 13 / 29.4.2015 г.

Публикувано на: 29.04.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ИЗПЛАТЕНА СУМА.pdf 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 14 / 5.5.2015 г.

Публикувано на: 05.05.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) платена сума гориво.jpg 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 15 / 13.5.2015 г.

Публикувано на: 13.05.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) пл. сума гориво.jpg 25.1.2021 г.

Други документи № 16 / 5.6.2015 г.

Публикувано на: 05.06.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 инфо изпълнен договор газ.fed 25.1.2021 г.

Други документи № 17 / 5.6.2015 г.

Публикувано на: 05.06.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 инфо изпълнен договор дизел.fed 25.1.2021 г.