е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-33 / 12.6.2020 г.

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: „Предоставяне на консултантски услуги по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ на обекти на Община Дупница“ по две обособени позиции

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333832393338
ОП актуална към: 9.7.2020 г.
Файлове актуални към: 9.7.2020 г.

Други документи № / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Коментар: еЕЕДОП 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 9.7.2020 г.

Други документи № / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Коментар: еЕЕДОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 9.7.2020 г.

Обявление за ОП № / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление.pdf 9.7.2020 г.

Решение за откриване № / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Коментар: Решение за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение.pdf 9.7.2020 г.

Документация за участие № / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация.pdf 9.7.2020 г.

Други документи № / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Коментар: Методика
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Методика.pdf 9.7.2020 г.

Други документи № / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Раздел I.1 Техническа спецификация ОП 1 СН на ЦВН.pdf 9.7.2020 г.

Други документи № / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Раздел I.2 Техническа спецификация ОП 2 СН на Зони за отдих.pdf 9.7.2020 г.

Други документи № / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обраци.docx 9.7.2020 г.

Други документи № / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор.pdf 9.7.2020 г.