е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Пазарни консултации ПК-2 / 17.9.2016 г.

"Реконструкция на улици "Господин Милушев" от о.т.4 до о.т.48, "Иван Калчев" от о.т. 48 до о.т.110, "Димитър Панчев" от о.т.221 до о.т.222, "Хан Крум" от о.т.222 до о.т.418 и "Цар Ивайло" от о.т. 429 до о.т.427 - град Бяла"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Покана до всички заинтересовани лица № 1. / 17.9.2016 г.

Публикувано на: 17.09.2016 г.
Коментар: Покана до всички заинтересовани лица изх. № РД 9100 - 33 от 17.09.2016г.; Срок за представяне на оферти: 27.09.2016г., 17:00 часа;
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана до всички заинтересовани лица.pdf 26.1.2021 г.

Техническа спецификация № 2. / 17.9.2016 г.

Публикувано на: 17.09.2016 г.
Коментар: Техническа спецификация - приложение № 1 към покана изх. № РД 9100 - 33 от 17.09.2016г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация Реконструкция улици Бяла.doc 26.1.2021 г.

Образец на техническо предложение № 3. / 17.9.2016 г.

Публикувано на: 17.09.2016 г.
Коментар: Образец на техническо предложение - Приложение № 2 към покана изх. № РД 9100 - 33 от 17.09.2016г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническо предложение.doc 26.1.2021 г.

Образец на ценово предложение № 4. / 17.9.2016 г.

Публикувано на: 17.09.2016 г.
Коментар: Образец на ценово предложение - Приложение № 3 към покана изх. № РД 9100 - 33 от 17.09.2016г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Ценово предложение.doc 26.1.2021 г.

Количествено - стойностни сметки № 5. / 17.9.2016 г.

Публикувано на: 17.09.2016 г.
Коментар: Количествена сметка - Приложение № 3.1 към покана изх. № РД 9100 - 33 от 17.09.2016г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KS_ulici_Byala_tyrg.xls 26.1.2021 г.

Заповед за класиране № 6 / 27.9.2016 г.

Публикувано на: 27.09.2016 г.
Коментар: Заповед № 445 от 27.09.2016г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Заповед за класиране.pdf 26.1.2021 г.

Оферти № 7 / 27.9.2016 г.

Публикувано на: 27.09.2016 г.
Коментар: Оферта вх. № РД 7000 - 683/27.09.2016г. на Инжстройинженеринг ЕООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оферта 1.pdf 26.1.2021 г.

Оферти № 8. / 27.9.2016 г.

Публикувано на: 27.09.2016 г.
Коментар: Оферта вх. № РД 7000 - 684/27.09.2016г. на Стимекс ЕООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оферта 2.pdf 26.1.2021 г.

Оферти № 9. / 27.9.2016 г.

Публикувано на: 27.09.2016 г.
Коментар: Оферта вх. № РД 7000 - 685/27.09.2016г. на Пътно строителство АД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оферта 3.pdf 26.1.2021 г.