е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Кресна

Обществена поръчка ОП-6 / 20.6.2019 г.

Осигуряване на техническа и финансова експертиза за управление на проект "Виртуален и мобилен музей на биоразнообразието"/ "Virtual and Mobile Museum of Biodiversity" (Mobile Biodiversity) ", PROJECT CODE:1759, INTERREG V - A ГЪРЦИЯ - БЪЛГАРИЯ 2014-2020".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 28.11.2021 г.
Файлове актуални към: 28.11.2021 г.

Документация за участие № / 20.6.2019 г.

Публикувано на: 20.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 2 Методика за оценка на офертите Кресна УП ДБ.DOCX 28.11.2021 г.

Документация за участие № / 20.6.2019 г.

Публикувано на: 20.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация за поръчката Кресна УП 2019-06-19 ДБ.DOCX 28.11.2021 г.

Документация за участие № / 20.6.2019 г.

Публикувано на: 20.06.2019 г.
Коментар: техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 3 ТС Кресна УП.DOCX 28.11.2021 г.

Документация за участие № / 20.6.2019 г.

Публикувано на: 20.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 1 Договор Кресна УП.DOC 28.11.2021 г.

Документация за участие № / 20.6.2019 г.

Публикувано на: 20.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ЕЕДОП УП Кресна.doc 28.11.2021 г.

Документация за участие № / 20.6.2019 г.

Публикувано на: 20.06.2019 г.
Коментар: еедоп
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request (2).zip 28.11.2021 г.

Обявление по ЗОП № 3/20.06.2019 / 20.6.2019 г.

Публикувано на: 20.06.2019 г.
Коментар: обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обява фин.doc 28.11.2021 г.

Документация за участие № / 2.7.2019 г.

Публикувано на: 02.07.2019 г.
Коментар: удължаване на срока
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) удължаване02072019.pdf 28.11.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 12.7.2019 г.

Публикувано на: 12.07.2019 г.
Коментар: протокол 1 от дейността
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 12072019141856.pdf 28.11.2021 г.

Договори за изпълнение № / 30.7.2019 г.

Публикувано на: 30.07.2019 г.
Коментар: Договор с изпълнителя
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) imgB351.pdf 28.11.2021 г.