е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Обществена поръчка ОП-11 / 14.7.2015 г.

„Доставка на горива за зареждане на автомобили и друга техника собственост на Община Бяла, Варненска област чрез използване на карти за безналично плащане”

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 15.7.2015 г.

Публикувано на: 15.07.2015 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 383 от 15.07.2015 г. на Кмета на Община Бяла за откриване на процедура по чл. 90, ал. 1, т. 11 от Закона за обществените поръчки
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.PDF 26.1.2021 г.

Договор № 2. / 3.8.2015 г.

Публикувано на: 03.08.2015 г.
Коментар: Борсов договор № 317 от 30.07.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Борсов договор № 317 от 30.07.2015.PDF 26.1.2021 г.

Информация за сключен договор № 3. / 3.8.2015 г.

Публикувано на: 03.08.2015 г.
Коментар: Информация за сключен договор - Борсов договор № 317/30.07.2015г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за сключен договор.PDF 26.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 30.12.2015 г.

Публикувано на: 30.12.2015 г.
Коментар: плащане по дог.№317/2015
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Дост.на горива за зарежд.на автом.и др.общ.техн.с карти за безнал.плащане.xlsx 26.1.2021 г.

Гаранции № 4. / 1.11.2016 г.

Публикувано на: 01.11.2016 г.
Коментар: Гаранцията за добро изпълнение на "Петрол" АД по борсов договор № 317 /30.07.2015г. е освободена на 01.11.2016г. със Заповед № РД 0700 - 501/01.11.2016г., поради изпълнение на задълженията по договора.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Гаранция.pdf 26.1.2021 г.

Информация за изпълнен договор № 5. / 1.11.2016 г.

Публикувано на: 01.11.2016 г.
Коментар: Информация за изпълнен договор изх. № РД 2400 - 490/01.11.2016г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация изпълнен договор.pdf 26.1.2021 г.

фактура № / 9.11.2016 г.

Публикувано на: 09.11.2016 г.
Коментар: фактури
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Дост.на горива за зарежд.на автом.и др.общ.техн.с карти за безнал.плащане.xlsx 26.1.2021 г.