е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Обществена поръчка ОП-12 / 30.10.2018 г.

"Доставка на газьол за отопление за нуждите на бюджетните звена на Община Бяла, Област Варна"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1. / 20.11.2018 г.

Публикувано на: 20.11.2018 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 531/20.11.2018г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 26.1.2021 г.

Спецификация - Поръчка № 2. / 20.11.2018 г.

Публикувано на: 20.11.2018 г.
Коментар: Спецификация - Поръчка рег. № ПС - 2/30.10.2018г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Спецификация - поръчка към Договор за БП.pdf 26.1.2021 г.

Договор № 3. / 11.1.2019 г.

Публикувано на: 11.01.2019 г.
Коментар: Борсов договор № 997/28.12.2018г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Борсов договор.pdf 26.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № 4. / 11.1.2019 г.

Публикувано на: 11.01.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка изх. № РД 2400 -24/10.01.2019г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.PDF 26.1.2021 г.