е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-15 / 13.4.2016 г.

Публична покана №7/13.04.2016г. "ДОСТАВКА НА СЪОРЪЖЕНИЯ И ПАРКОВА МЕБЕЛ ЗА ОБОСОБЯВАНЕ НА ЗОНИ ЗА ОТДИХ И ИГРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Документация за участие № 1 / 13.4.2016 г.

Публикувано на: 13.04.2016 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Doc.доставка люлки-0.rar 19.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 22.4.2016 г.

Публикувано на: 22.04.2016 г.
Коментар: Съобщение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) писмо за промяна дата и час на офертите люлки.doc 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 4.5.2016 г.

Публикувано на: 04.05.2016 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол люлки.doc 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 4 / 17.5.2016 г.

Публикувано на: 17.05.2016 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор люлки.pdf 19.5.2021 г.