е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Пазарни консултации ПК-2 / 18.12.2019 г.

"ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЕКТ: ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛ. ВАРНА"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.5.2021 г.
Файлове актуални към: 18.5.2021 г.

Покана за пазарни консултации № 1. / 23.12.2019 г.

Публикувано на: 23.12.2019 г.
Коментар: Покана изх. № РД 9100 - 98/23.12.2019г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана за пазарни консултации СМР.pdf 18.5.2021 г.

Техническа спецификация № 2. / 23.12.2019 г.

Публикувано на: 23.12.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа срецификация СМР.pdf 18.5.2021 г.

Образец на оферта № 3. / 23.12.2019 г.

Публикувано на: 23.12.2019 г.
Коментар: Образец на оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 3.Оферта СМР.doc 18.5.2021 г.

Количествено -стойностна сметка № 4. / 23.12.2019 г.

Публикувано на: 23.12.2019 г.
Коментар: Количествено - стойностна сметка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КСС - Депо Бяла.xlsx 18.5.2021 г.

Оферти № 5. / 10.1.2020 г.

Публикувано на: 10.01.2020 г.
Коментар: Оферта вх. № РД 7000 - 1274/31.12.2019г. Ретона ЕООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оферта 1.pdf 18.5.2021 г.

Оферти № 6. / 10.1.2020 г.

Публикувано на: 10.01.2020 г.
Коментар: Оферта вх. № РД 7000 - 28/08.01.2020г. Скорпион Инвестстрой ЕООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оферта 2.pdf 18.5.2021 г.

Заповед избор № 8. / 10.1.2020 г.

Публикувано на: 10.01.2020 г.
Коментар: Заповед № РД 0700 - 9/ 09.01.2020г. за определяне на референтен разход
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Заповед избор.pdf 18.5.2021 г.

Оферти № 7. / 10.1.2020 г.

Публикувано на: 10.01.2020 г.
Коментар: Оферта вх. № РД 7000 - 29/08.01.2020г. Бранакс ЕООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оферта 3.pdf 18.5.2021 г.