е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-56 / 27.1.2017 г.

"Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор на жилищни сгради по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 с 5 обособени позиции по проект BG16RFOP001-2.001-0138-C01 "Прилагане мерки за повишаване енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Ивайловград"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.5.2021 г.
Файлове актуални към: 18.5.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 27.1.2017 г.

Публикувано на: 27.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 18.5.2021 г.

Обявление № 2 / 27.1.2017 г.

Публикувано на: 27.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 18.5.2021 г.

Документация за участие № 3 / 27.1.2017 г.

Публикувано на: 27.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dokumentacia.rar 18.5.2021 г.

Документация за участие № 4 / 27.1.2017 г.

Публикувано на: 27.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Teh. dokumentacia.rar 18.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 5 / 10.7.2017 г.

Публикувано на: 10.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Уведомление ценови оферти.pdf 18.5.2021 г.

Протокол № 6 / 1.8.2017 г.

Публикувано на: 01.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1_nadzor 5 OP.pdf 18.5.2021 г.

Протокол № 7 / 1.8.2017 г.

Публикувано на: 01.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2_nadzor 5 OP.pdf 18.5.2021 г.

Решение за класиране № 8 / 1.8.2017 г.

Публикувано на: 01.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) R-23.pdf 18.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 9 / 30.8.2017 г.

Публикувано на: 30.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП1.pdf 18.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 10 / 30.8.2017 г.

Публикувано на: 30.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП2.pdf 18.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 11 / 30.8.2017 г.

Публикувано на: 30.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП3.pdf 18.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 12 / 30.8.2017 г.

Публикувано на: 30.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП4.pdf 18.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 13 / 30.8.2017 г.

Публикувано на: 30.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП5.pdf 18.5.2021 г.

Обявление № 14 / 13.9.2017 г.

Публикувано на: 13.09.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за скл. 5.pdf 18.5.2021 г.

Обявление № 15 / 7.12.2018 г.

Публикувано на: 07.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление изпълнен надзор 1.pdf 18.5.2021 г.

Обявление № 16 / 7.12.2018 г.

Публикувано на: 07.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление изпълнен 2.pdf 18.5.2021 г.

Обявление № 17 / 7.12.2018 г.

Публикувано на: 07.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление изпълнен 3.pdf 18.5.2021 г.

Обявление № 18 / 7.12.2018 г.

Публикувано на: 07.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за изпълнен 4.pdf 18.5.2021 г.

Обявление № 19 / 7.12.2018 г.

Публикувано на: 07.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за изпълнен 5.pdf 18.5.2021 г.