е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-11 / 29.3.2018 г.

00384-2018-0007 "Извършване на СМР по проект "Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях на територията на гр. Бяла Слатина"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.1.2021 г.
Файлове актуални към: 19.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 29.3.2018 г.

Публикувано на: 29.03.2018 г.
Коментар: Документация част 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация1.rar 19.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 29.3.2018 г.

Публикувано на: 29.03.2018 г.
Коментар: Документация част 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация2.rar 19.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 3 / 17.4.2018 г.

Публикувано на: 17.04.2018 г.
Коментар: Разяснение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) разяснение.pdf 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 4.5.2018 г.

Публикувано на: 04.05.2018 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 19.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 5 / 21.5.2018 г.

Публикувано на: 21.05.2018 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение ценови.pdf 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 1.6.2018 г.

Публикувано на: 01.06.2018 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 1.6.2018 г.

Публикувано на: 01.06.2018 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3.pdf 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 1.6.2018 г.

Публикувано на: 01.06.2018 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за избор на изпълнител.pdf 19.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 9 / 17.7.2018 г.

Публикувано на: 17.07.2018 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор.pdf 19.1.2021 г.

Други документи № 10 / 17.7.2018 г.

Публикувано на: 17.07.2018 г.
Коментар: Обявление възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление възложена поръчка.pdf 19.1.2021 г.

Други документи № 11 / 30.4.2019 г.

Публикувано на: 30.04.2019 г.
Коментар: Допълнително споразумение №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнително споразумение №1.pdf 19.1.2021 г.

Други документи № 12 / 4.2.2020 г.

Публикувано на: 04.02.2020 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор.pdf 19.1.2021 г.