е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белица

Обществена поръчка 62-00-32 / 27.2.2018 г.

Публично състезание:"Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за нуждите на община Белица, свързани с изготвяне на заявления за подпомагане, последващото управление и отчитане на проекти за инвестиционни намерения: - "Реконструкция на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност на територията на община Белица" - "Обновяване на площади в четири населени места на територията на община Белица - гр. Белица, с.Бабяк, с. Горно Краище и с. Дагоново." - "Реконструкция, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура на територията на община Белица "

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 28.1.2021 г.
Файлове актуални към: 28.1.2021 г.

Обявление за поръчка № / 27.2.2018 г.

Публикувано на: 27.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 28.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № / 27.2.2018 г.

Публикувано на: 27.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 28.1.2021 г.

Документация за участие № / 27.2.2018 г.

Публикувано на: 27.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Documentaciq.rar 28.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 5.4.2018 г.

Публикувано на: 05.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Syobshenie.pdf 28.1.2021 г.

Протокол №1 № / 8.5.2018 г.

Публикувано на: 08.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1.pdf 28.1.2021 г.

Протокол № 2 № / 8.5.2018 г.

Публикувано на: 08.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 28.1.2021 г.

Решение № / 8.5.2018 г.

Публикувано на: 08.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 28.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 12.7.2018 г.

Публикувано на: 12.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dogovor i Prilojeniq.rar 28.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № / 12.7.2018 г.

Публикувано на: 12.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 28.1.2021 г.