е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Болярово

Обществена поръчка ОП-14 / 30.11.2016 г.

"Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища през 2017 г. в Община Болярово"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП № 1 / 30.11.2016 г.

Публикувано на: 30.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 2 от ЗОП.pdf 19.5.2021 г.

Инф. за публикувана в профила на купувача обява за ОП на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП - удължаване № 2 / 30.11.2016 г.

Публикувано на: 30.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № 3 / 30.11.2016 г.

Публикувано на: 30.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация Зимно17.doc 19.5.2021 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - удължаване на срок № 4 / 7.12.2016 г.

Публикувано на: 07.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - Удължаване срок.pdf 19.5.2021 г.

Инф. за публикувана в профила на купувача обява за ОП на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП - удължаване № 5 / 7.12.2016 г.

Публикувано на: 07.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - Удължаване срок.pdf 19.5.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 6 / 19.12.2016 г.

Публикувано на: 19.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол от работата на комисията от дата 19.12.2016г..pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 7 / 28.12.2016 г.

Публикувано на: 28.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор №109 от дата 28.12.2016г..pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 8 / 20.1.2017 г.

Публикувано на: 20.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Споразуметие към договор №109.PDF 19.5.2021 г.

Информация за изпълнен договор № 9 / 14.8.2017 г.

Публикувано на: 14.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за приключване на договор №109 от дата 28.12.2016г. с последно плащане на 14.08.2017г..pdf 19.5.2021 г.