е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка 08-ОП-2018 / 9.7.2018 г.

"Събиране и транспортиране на ЕГО и строителни отпадъци, генерирани на територията на община Белослав до регионално депо за неопасни отпадъци"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Решение № / 12.7.2018 г.

Публикувано на: 12.07.2018 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение(3).pdf 25.1.2021 г.

Обявление № / 12.7.2018 г.

Публикувано на: 12.07.2018 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление(3).pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 12.7.2018 г.

Публикувано на: 12.07.2018 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) stroitelni.docx 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 12.7.2018 г.

Публикувано на: 12.07.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТЕХНЧИЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 12.7.2018 г.

Публикувано на: 12.07.2018 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) проект - last.docx 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 12.7.2018 г.

Публикувано на: 12.07.2018 г.
Коментар: ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request (5).zip 25.1.2021 г.

Протокол от Комисия за рагзлеждане на постъпили оферти от участници № / 15.8.2018 г.

Публикувано на: 15.08.2018 г.
Коментар: Протокол № 1/15.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol_1_ego_otpaduci.pdf 25.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 30.8.2018 г.

Публикувано на: 30.08.2018 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови предложения/30.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) syobshtenie_cenovi.pdf 25.1.2021 г.

Протокол 2 от Комисия № / 20.9.2018 г.

Публикувано на: 20.09.2018 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол_2(1).pdf 25.1.2021 г.

Протокол № 3 от Комисия № / 20.9.2018 г.

Публикувано на: 20.09.2018 г.
Коментар: Протокол № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол_3.pdf 25.1.2021 г.

Протокол № 4 от Комисия № / 20.9.2018 г.

Публикувано на: 20.09.2018 г.
Коментар: Протокол № 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол_4.pdf 25.1.2021 г.

Доклад от извършена работа на Комисия № / 20.9.2018 г.

Публикувано на: 20.09.2018 г.
Коментар: Доклад на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) доклад_.pdf 25.1.2021 г.

Решение за избор на изпълнител/КЛАСИРАНЕ № / 20.9.2018 г.

Публикувано на: 20.09.2018 г.
Коментар: Решение за класиране
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение(6).pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 5.11.2018 г.

Публикувано на: 05.11.2018 г.
Коментар: Договор за изпълнение/05.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор_строителни_отпадъци.pdf 25.1.2021 г.